Dựa theo cấu tạo SGK chất hóa học 12, hsnovini.com xin share với chúng ta bài: Hợp hóa học của sắt. Với kiến thức và kỹ năng trọng trọng điểm và những bài tập có giải mã chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.


*

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. HỢP CHẤT SẮT (II)

Tính hóa học hoá học đặc thù của hợp chất sắt (II) là tính khử

Fe2+→Fe3++ 1e

1. Fe (II) oxit FeO

Là chất rắn, màu đen, không có trong tự nhiênTác dụng cùng với axit HNO3, H2SO4đặc nóng chế tác muối sắt (III).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 12 bài 32

*

*

Điều chế FeO:khử Fe2O3bằng CO, H2ở ánh sáng cao

Fe2O3+ CO→(to)2FeO + CO2.

2. Sắt (II) hiđroxit -Fe(OH)2

Sắt (II) hiđroxitlà hóa học rắn white color , tương đối xanh, không tan vào nước.Điều chế:FeCl2+ 2NaOH→Fe(OH)2↓+ 2NaClTrong không khí Fe(OH)2dễ bị oxi hoá thành Fe(OH)3màu nâu đỏ:

4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O→4Fe(OH)3↓nâu đỏ.

3. Muối hạt sắt (II)

Muối sắt (II) dễ dẫn đến oxi hoá chế tác thành muối sắt (III)

FeCl2+ Cl2→2FeCl3.

Điều chế: mang lại Fe, FeO, Fe(OH)2tác dụng cùng với HCl, H2SO4loãng

fe + 2HCl→FeCl2+ H2.

II. HỢP CHẤT SẮT (III)

Tính hóa học hoá học tập chung: Tính oxi hoá

Fe3++ 1e→Fe2+

Fe3++ 3e→Fe0

1.Sắt (III) oxit Fe2O3

Sắt (III) oxitlà hóa học rắn, đỏ nâu, không tan vào nước.Fe2O3là đầy đủ oxit bazơ tất cả thể tác dụng với axit tạo ra muối sắt (III) :

Fe2O3+ 6HCl→2FeCl3+ 3H2O.

Ở ánh nắng mặt trời cao bị co hoặc H2, Al khử thành sắt.

Xem thêm: Soạn Văn Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000, Soạn Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

Fe2O3+3CO→(to)2Fe + 3CO2

Điều chế : 2Fe(OH)3→(to)Fe2O3+ 3H2OTrong thoải mái và tự nhiên tồn tại bên dưới dạng quặng hematit dùng để luyện gang.

2. Sắt (III) hiđroxit - Fe(OH)3

Sắt (III) hiđroxitlà hóa học rắn , nâu đỏ, ko tan trong nước,Bị phân diệt ở nhiệt độ cao:2Fe(OH)3→(to)Fe2O3+ 3H2OTác dụng với hỗn hợp axit :Fe(OH)3+ 3HCl→FeCl3+ 3H2OĐiều chế :FeCl3+ 3NaOH→Fe(OH)3↓+ 3NaOH

3. Muối bột sắt (III)

Muối fe (III)đa số rã trong nước, kết tinh dạng ngậm nướcDung dịch muối sắt (III) có tính oxi hóa dễ dẫn đến khử thành Fe2+

*