Hướng dẫn giải bài xích 5: Luyện tập: tính chất hóa học của oxit với axit, sách giáo khoa hóa học 9. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 trang 21 sgk chất hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, siêng đề hóa học, … tất cả trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Đang xem: Giải bài xích tập hóa 9 rèn luyện trang 21

I – kiến thức và kỹ năng cần nhớ

1. đặc thù hóa học tập của oxit

*
*

Bài giải:

Phương trình phản bội ứng:

(egingathered(1),S + O_2xrightarrowt^0SO_2 uparrow hfill (2),2SO_2 + O_2xrightarrowt0,V_2O_52SO_3 hfill (3),SO_2 + Na_2OxrightarrowNa_2SO_3 hfill (4),SO_3 + H_2OxrightarrowH_2SO_4 hfill (5),2H_2SO_4(đặc) + Cuxrightarrowt^0CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O hfill (6),SO_2 + H_2OundersetoversetlongleftrightarrowH_2SO_3 hfill (7),H_2SO_3 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_3 + 2H_2O hfill (8),Na_2SO_3 + 2HClxrightarrow2NaCl + H_2O + SO_2 hfill (9),H_2SO_4 + 2NaOHxrightarrowNa_2SO_4 + 2H_2O hfill (10)Na_2SO_4 + BaCl_2xrightarrowBaSO_4 + 2NaCl hfill endgathered )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 21 sgk chất hóa học 9 rất đầy đủ và gọn nhẹ nhất. Chúc chúng ta làm bài môn hóa học lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào cực nhọc đã tất cả lingocard.vn“

This entry was posted in chất hóa học lớp 9 and tagged bài xích 1 trang 21 hóa 9, bài 1 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 1 trang 21 sgk chất hóa học 9, bài bác 2 trang 21 hóa 9, bài xích 2 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 2 trang 21 sgk chất hóa học 9, bài 3 trang 21 hóa 9, bài 3 trang 21 sgk Hóa 9, bài xích 3 trang 21 sgk hóa học 9, bài xích 4 trang 21 hóa 9, bài bác 4 trang 21 sgk Hóa 9, bài bác 4 trang 21 sgk hóa học 9, bài xích 5 trang 21 hóa 9, bài 5 trang 21 sgk Hóa 9, bài xích 5 trang 21 sgk hóa học 9, câu 1 trang 21 hóa 9, Câu 1 trang 21 sgk Hóa 9, câu 2 trang 21 hóa 9, Câu 2 trang 21 sgk Hóa 9, câu 3 trang 21 hóa 9, Câu 3 trang 21 sgk Hóa 9, câu 4 trang 21 hóa 9, Câu 4 trang 21 sgk Hóa 9, câu 5 trang 21 hóa 9, Câu 5 trang 21 sgk Hóa 9, hóa 9 bài bác 5, hóa học 9 bài xích 5.