- Chọn bài xích -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ cùng bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán 12 bài bác 3: Lôgarit giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 12 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 61: search x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 bài logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 bởi 3x > 0,2y > 0 với đa số x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy chứng minh các đặc điểm trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ có mang ta gồm aα = b đề nghị aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo tư tưởng aα = ab đề xuất α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 63: mang đến b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 64: cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 cùng so sánh những kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba công dụng thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Soạn Bài Miêu Tả Và Biểu Cảm Trong Văn Bản Tự Sự Lớp 10, Miêu Tả Và Biểu Cảm Trong Văn Tự Sự

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không thực hiện máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh các cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) mang đến a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.