Giải những bài tập 1,2,3,4 trong SGK đại số lớp 10 trang 10. Đây là những bài tập trong bài xích “Các phép toán tập hợp”.

Các bài xích tập luân chuyển quanh phép giao, phép hợp, phép hiệu, bù…

1. Phép giao

Giao của nhì tập thích hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp bao gồm các phần tử thuộc B

A ∩ B = x/ x ∈ A cùng x ∈ B.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10

*
Phép giao

2. Phép hợp

Hợp của nhị tập hợp A với B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các bộ phận thuộc A hoặc thuộc B

A ∪ B = x/ x ∈ A hoặc x ∈ B.

*
Phép hợp 

3. Phép hiệu

Hiệu của tập đúng theo A cùng với tập đúng theo B, kí hiệu AB là tập hợp có các thành phần thuộc A và không trực thuộc B

*
Phép hiệu

A B= x/ x ∈ A với x ∉ B4. Phần bù

*
phần bù 


Quảng cáo


Nếu B ⊂ A thì AB được điện thoại tư vấn là phần bù của B vào A, kí hiệu là CAB

B. Chỉ dẫn Giải các bài tập trong SGK

Bài 1. Kí hiệu A là tập hợp các chữ dòng trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp những chữ chiếc trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM’.

Hãy xác định: A ∩ B, A ∪ B, AB, B/A

Giải: A= C, Ê, H, I, N, O, T

B = A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y

A ∩ B = C, Ê, I, N, O, T

A ∪ B = A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y.

AB= H.

BA =A , Ă , G, Ô, M, S , Y,K

Bài 2. Vẽ lại cùng gạch chéo cánh các tập hợp A ∩ B, A ∪ B, AB (h.9) trong số trường đúng theo sau.


Quảng cáo


*

a) ngôi trường hợp đồ vật nhất, coi trong nắm tắt lí thuyết.

b) 

*
c)

*

d) các bạn tự giải.

Bài 3. Trong 45 học viên của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp các loại hạnh kiểm tốt, trong số ấy có 10 chúng ta vừa học lực giỏi, vừa tất cả hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A tất cả bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng hy vọng được khen thưởng chúng ta đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm xuất sắc ?

b) Lớp 10A tất cả bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực xuất sắc và chưa xuất hiện hạnh kiểm giỏi ?

Giải bài 3:

a) điện thoại tư vấn A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B là tập đúng theo các học viên vừa giỏi, vừa bao gồm hạnh kiểm tốt.

Tập hợp học sinh được tán dương là A ∪ B. Số phân tử của A ∪ B bởi só phân tử của A cùng với số phân tử của B ngắn hơn số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

Xem thêm: 80 Bộ Đề Thi Thử Môn Toán Năm 2022 Của Hà Nội, Đề Thi Thử Môn Toán

– Vậy số học sinh lớp 10A được tâng bốc là:

15 + 20 – 10 = 25 người.

b) Số bạn lớp 10A chưa học tốt và chưa tồn tại hạnh kiểm xuất sắc là số học sinh lớp 10A chưa được khên thưởng bằng: