Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 12 trang 10

*

\(y=\dfrac{{{x}^{2}}-2x}{1-x}=\dfrac{{{\left( 1-x \right)}^{2}}-1}{1-x}=1-x-\dfrac{1}{1-x} \\\\ y"=-1-\dfrac{1}{{{\left( 1-x \right)}^{2}}}
*Xem thêm: Hằng Tên Tiếng Anh Là Gì - Hằng Trong Tiếng Tiếng Anh

\(y"=\dfrac{2x-1}{2\sqrt{{{x}^{2}}-x-20}}\\\\ y"=0\Leftrightarrow 2x-1=0\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\)