Giải bài bác tập trang 8, 9 bài 1 dao động điều hòa SGK thứ lí 12. Câu 1: vạc biểu khái niệm của xê dịch điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 12 bài 1


Bài 1 trang 8 SGK vật dụng lí 12

Phát biểu khái niệm của giao động điều hòa.

Giải

Dao động cân bằng là dao động trong những số đó li độ của vật là 1 hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK vật dụng lí 12

Viết phương trình của xê dịch điều hòa và phân tích và lý giải các đại lượng vào phương trình.

GiảiPhương tridnh xê dịch điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), vào đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của solo vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là trộn của dao động tại thời khắc t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK thứ lí 12

Mối tương tác giữa xê dịch điều hòa và hoạt động tròn thể hiện ở vị trí nào?

Giải

Một điểm xê dịch điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn rất có thể được xem như là hình chiếu của một điểm tương ứng vận động tròn đều lên đường kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Nêu quan niệm chu kì và tần số của xê dịch điều hòa.

Giải

Chu kì T của giao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của giao động điều hòa là số dao động toàn phần tiến hành được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ vật lí 12

Giữa chu kì, tần số và tần số góc tất cả mối contact như núm nào?

GiảiTần số góc ω của xấp xỉ điều hòa là 1 trong đại lượng tương tác với chu kì T xuất xắc với tần số f bằng những hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK vật lí 12

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập phương pháp tính vận tốc và tốc độ của vật.

b. Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0. Tại địa chỉ nào thì gia tốc bằng 0?

c. Ở địa điểm nào thì vận tốc có độ béo cực đại. Ở vị trí nào thì gia tốc có độ to cực đại?

Giải

a. Lập cách làm tính tốc độ và gia tốc của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở vị trí biên thì vận tốc bằng 0. Tại vị trí cân đối thì vận tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí thăng bằng thì vận tốc có độ phệ cực đại. Còn ở đoạn biên thì vận tốc có độ to cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một con lắc giao động điều hòa có quỹ đạo là một trong những đoạn thẳng nhiều năm 12 cm. Biên độ xê dịch của vật dụng lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo dao động có độ dài bằng hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk trang bị lí 12

Một vật vận động tròn mọi với tốc độ góc là π rad/s. Hình chiếu của trang bị trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì cùng tần số bằng bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng vận tốc góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk đồ lí 12

Cho phương trình của xê dịch điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha thuở đầu của xấp xỉ là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, pha ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Phương trình của giao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, với pha ngơi nghỉ thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời điểm t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một vật chuyển động điều hòa cần mất 0,25 s nhằm đi từ bỏ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bởi 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai địa điểm biến phương pháp nhau 36 cm, cần biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Bảng Đầy Đủ Nhất Công Thức Nguyên Hàm Của Căn, Bảng Đầy Đủ Nhất Công Thức Tính Nguyên Hàm

Thời gian đi từ địa điểm nầy mang lại vị trí bên kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s và tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.