A. Amoniac

I. Kết cấu phân tử

Trong phân tử amoniac, nguyên tử N link với ba nguyên tử hiđro bằng ba link cộng hóa trị tất cả cực.

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 8

Trong phân tử NH3, nguyên tử N còn có một cặp electron hóa trị rất có thể tham gia link với nguyên tử khác.

II. đặc thù vật lí

- Amoniac là chất khí không màu, nặng mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí.

- Khí amoniac tan tương đối nhiều trong nước: ở đk thường, 1 lít nước tổng hợp được khoảng chừng 800 lít khí amoniac.

III. đặc điểm hóa học

1. Tính bazơ yếu

a. Tính năng với nước

Khi rã trong nước, NH3 kết phù hợp với ion H+ của nước, tạo nên thành ion amoni NH+ và ion hiđroxit OH−, khiến cho dung dịch gồm tính bazơ với dẫn điện.

Trong dung dịch, amoniac là bazơ yếu. Sử dụng giấy quỳ tím độ ẩm để nhận biết khí amoniac, quỳ tím sẽ đưa thành color xanh.

b. Chức năng với hỗn hợp muối

Dung dịch amoniac gồm thể tính năng với dung dịch muối của đa số kim loại, sinh sản thành kết tủa hiđroxit của các kim loại đó.

c. Tác dụng với axit

Amoniac tính năng với hỗn hợp axit tạo ra muối amoni.

2. Tính khử

Trong phân tử amoniac, nitơ gồm số thoái hóa thấp nhất là -3 yêu cầu có tính khử.

a, công dụng với oxi

Amoniac cháy trong oxi mang lại ngọn lửa color vàng, tạo nên khí nitơ và hơi nước.

b, chức năng với clo

Clo oxi hóa khỏe mạnh amoniac tạo ra nitơ với hiđro clorua, đồng thời NH3 kết vừa lòng ngay với HCl tạo nên thành “khói” trắng NH4Cl.

IV. Ứng dụng

Amoniac được dùng để:

- tiếp tế axit nitric, phân đạm như urê, amoni nitrat, amoni sunfat, ...

- Điều chế hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu đến tên lửa.

- Amoniac lỏng được sử dụng làm hóa học gây lạnh lẽo trong vật dụng lạnh.

V. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối hạt amoni, thí dụ NH4Cl, với Ca(OH)2:

*

Để làm khô khí, người ta cho khí amoniac vừa tạo thành tất cả lẫn khá nước trải qua bình đựng vôi sinh sống (CaO).

Để điều chế nhanh một lượng nhỏ dại khí amoniac, fan ta làm cho nóng dung dịch amoniac đậm đặc.

2. Trong công nghiệp Khí amoniac được tổng hòa hợp từ nitơ và hiđro theo làm phản ứng thuận nghịch cùng tỏa nhiệt sau:

 

*

Với các điều khiếu nại sau:

- sức nóng độ: 450 - 500 oC.

- Áp suất cao: 200 - 300 atm.

- chất xúc tác là sắt sắt kẽm kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O, ...

Hỗn vừa lòng khí chế tạo ra ra được thiết kế lạnh để tách hóa lỏng amoniac.

B. Muối bột Amoni

Muối amoni là hóa học tinh thể ion, gồm cation amoni  và anion cội axit.

I. đặc điểm vật lí

Tất cả các muối amoni các tan các trong nước, khi tan năng lượng điện li trọn vẹn thành các ion. Ion  không bao gồm màu.

II. đặc thù hóa học

1. Tác dụng với hỗn hợp kiềm

Dung dịch muối bột amoni đậm đặc phản ứng với dung dịch kiềm khi đun cho nóng sẽ mang lại khí amoniac bay ra.

Tính hóa học này dùng để nhận biết ion amoni với điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm.

2. Làm phản ứng nhiệt phân

Các muối hạt amoni dễ dẫn đến phân hủy vày nhiệt:

- muối hạt amoni chứa gốc của axit không tồn tại tính oxi hóa lúc đun nóng dễ bị phân hủy thành amoniac.

Xem thêm: Chó Sói Tiếng Anh Là Gì ? Chó Sói Trong Tiếng Anh Là Gì

- muối amoni đựng gốc của axit gồm tính oxi hóa như axit nitrơ, axit nitric khi bị nhiệt độ phân mang đến ra N2, N2O (đinitơ oxit).