• bài xích 1: Sự năng lượng điện li • bài bác 2: Axit, bazơ với muối • bài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazo • bài 4: phản bội ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li • bài xích 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Làm phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li • bài xích 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch những chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho
Bạn đang xem: Giải hóa lớp 11

• bài xích 7: Nitơ • bài 8: Amoniac với muối amoni • bài 9: Axit nitric với muối nitrat • bài xích 10: Photpho • bài xích 11: Axit photphoric với muối photphat • bài 12: Phân bón hoá học • bài xích 13: Luyện tập: đặc điểm của Nitơ, Photpho và những hợp hóa học của chúng. • bài bác 14: Bài thực hành thực tế 2: đặc điểm của một vài hợp chất Nitơ, Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic


• bài xích 15: Cacbon • bài bác 16: Hợp chất của cacbon • bài 17: Silic cùng hợp hóa học của silic • bài xích 18: Công nghiệp silicat • bài bác 19: đặc thù của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ


• bài 20: mở đầu về chất hóa học hữu cơ • bài xích 21: cách làm phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài xích 22: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 23: phản nghịch ứng hữu cơ • bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, cách làm phân tử với công thức cấu trúc

Chương 5: Hidrocacbon no


• bài xích 25: Ankan • bài xích 26: Xicloankan • bài bác 27: Luyện tập: Ankan với xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon ko no


• bài 29: Anken • bài 30: Ankađien • bài xích 31: Luyện tập: Anken và Ankađien • bài 32: Ankin • bài 33: rèn luyện Ankin • bài xích 34: Bài thực hành thực tế 4: Điều chế và đặc thù của etilen, axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon


• bài bác 35: Benzen cùng đồng đẳng. Một vài hiđrocacbon thơm khác • bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm • bài bác 37: mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiên • bài xích 38: hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol


• bài xích 39: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon • bài 40: Ancol • bài bác 41: Phenol • bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol • bài xích 43: Bài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol cùng phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• bài 44: Anđehit - Xeton • bài bác 45: Axit cacboxylic • bài xích 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic • bài bác 47: Bài thực hành 6: đặc điểm của anđehit và axit cacboxylic


Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Thằn Lằn Thích Nghi Với Đời Sống Hoàn Toàn Ở Cạn

Mục lục Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 theo chương •Chương 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ •Chương 5: Hidrocacbon no •Chương 6: Hidrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic