Nếu(a) và(b) cùng phân tách hết cho(c) thì (a+b) phân chia hết cho(c) ((a,b,c) là mọi số nguyên).

Bạn đang xem: Giải toán 10 mệnh đề trang 9

Các số nguyên bao gồm tận cùng bởi 0 rất nhiều chia hết cho 5.

Tam giác cân nặng có hai đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng quan niệm "điều kiện đủ".

c) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng có mang "điều khiếu nại cần".


a) những mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề bên trên là:

"Nếu (a+b) phân tách hết cho(c) thì(a) và(b) cùng phân tách hết cho (c)".

"Các số phân tách hết đến 5 đều phải sở hữu tận cùng bằng 0".

" Tam giác có hai tuyến đường trung tuyến cân nhau là tam giác cân".

"Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau".

b) thực hiện khái niệm "điều kiện đủ"

Điều khiếu nại đủ để (a+b) phân chia hết cho(c) là(a) và(b) cùng chia hết đến (c).

Điều kiện đầy đủ để một vài chia hết mang đến 5 là số đó bao gồm tận cùng bởi 0.

Điều kiện đủ nhằm một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân.

Điều khiếu nại đủ để hai tam giác có diện tích s bằng nhau là chúng bởi nhau.

c) thực hiện khái niệm "điều khiếu nại cần"

Điều kiện đề xuất để(a) và(b) cùng chia hết cho(c) là (a+b) phân tách hết mang đến (c).

Điều kiện bắt buộc để một số trong những có tận cùng bằng 0 là số đó chia hết cho 5.

Điều kiện đề nghị để một tam giác là tam giác cân là hai tuyến phố trung tuyến đường của nó bằng nhau.

Xem thêm: Công Bố Đề Thi Thử Đgnl 2020 Có Đáp Án, Đề Thi Thử Toán Đgnl Đhqg Tphcm 2020 Có Đáp Án

Điều kiện phải để nhì tam giác bằng nhau là chúng có diện tích s bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là mang thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc

P là điều khiếu nại đủ để sở hữu Q, hoặc

Q là điểu khiếu nại cần để có P


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 1: Mệnh đề khác • Giải bài xích 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 trong số câu sau, câu... • Giải bài 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính đúng sai của... • Giải bài 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 cho những mệnh đề kéo... • Giải bài bác 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 vạc biểu mỗi mệnh... • Giải bài bác 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 sử dụng kí hiệu (forall,... • Giải bài xích 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu thành lời... • Giải bài bác 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Cách làm lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau