Trả lời thắc mắc 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với x theo thông số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ thành phần nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ làm sao

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 3 đại lượng tỉ lệ nghịch

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy hai đại lượng y và x tỉ lệ thành phần nghịch với nhau...

Xem lời giải


bài xích 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhì đại lượng x cùng y tỉ lệ thành phần nghịch với nhau cùng khi x = 8 thì y = 15

Xem giải mã


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x cùng y là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem lời giải


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một nơi ở hết 168 ngày. Hỏi 28 người công nhân xây ngôi nhà đó hết từng nào ngày?

Xem lời giải


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết đội A sử dụng x thứ cày (có thuộc năng suất) nhằm cày ngừng một cánh đồng không còn y giờ. Nhì đại lượng x cùng y gồm tỉ lệ nghịch với nhau không?

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Thằn Lằn Bóng Đuôi Dài Thích Nghi Với Đời Sống Ở Cạn

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.