Toán lớp 11 - Giải bài tập sgk Toán lớp 11 hay, chi tiết

Tuyển tập các bài giải bài tập Toán 11 hay, ngắn nhất, chi tiết được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 11 giúp bạn học tốt môn Toán 11.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 11 bài 2

*

Phần Đại số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán 11 Bài 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn <-π 3π/2> để hàm số y = tanx:

a) Nhận giá trị bằng 0;b) Nhận giá trị bằng 1;

c) Nhận giá trị dương;d) Nhận giá trị âm.

Trả lời

Dựa hình dạng của đồ thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx đồ thị đối xứng nhau qua trục Oy.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 10 Có Đáp Án, Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Chọn Lọc Có Lời Giải

Do vậy đồ thị của hàm số y = │sinx│là hợp của hai phần đồ thị (C1) và (C2) trong đó (C1) là đồ thị hàm số y = sinx với sinx ≥ 0 và (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Do đố đồ thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải các phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sinx bằng nhau?