Bài 2 Cộng, trừ số hữu tỉ Giải Bài 6,7,8,9,10 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1 (Đại số) – Chương 1: Số hữu tỉ, số phức.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết nhị số hữu tỉ x, y bên dưới dạng:

*

( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó

*
*

2. Quy tắc ” chuyển vế”

Khi chuyển một số hạng từ vế này lịch sự vế tê của một đẳng thức ta buộc phải đổi lốt số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y = z ⇒ x = z-y

 Giải bài bác tập vào sách trang 10 – Toán 7 tập 1

Bài 6: Tính:

*

HD giải bài bác 6.


*

Bài 7 trang 10 Toán lớp 7. Ta rất có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới những dạng sau đây:

a) -5/16 là tổng của nhị số hữu tỉ âm . Ví dụ

*

b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ:

*

Với từng câu, em hãy tra cứu thêm một ví dụ

HD: có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

*


Bài 8. Tính:

*

HD giải bài bác 8:

*

Bài 9 trang 10 Toán 7. Tìm x, biết:

*

HD:

*

Bài 10. Tìm x, biết:

Cho biểu thức:

*

Hãy tính giá trị của A theo nhị cách

Cách 1: thứ 1 tính quý hiếm của từng biểu thức vào ngoặc

Cách 2: vứt dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng ưa thích hợp

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức vào ngoặc

*

Cách 2: quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng phù hợp hợp

*

C. Bài rèn luyện cộng trừ số hữu tỉ

*

hsnovini.com


Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn 10/13 và...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: Viết dạng tầm thường của các số hữu tỉ bằng...

Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm Arctan X - Tích Phân Của Arctan (X)*

thi học tập kì 2 môn Văn lớp 7 năm 2020: Tục ngữ gồm câu: “Có công mài sắt, bao gồm ngày buộc phải kim”. Em hãy chứng minh và giải thích để làm sáng tỏ lời khuyên răn trên"/>


hsnovini.com - website siêng về đề thi, kiểm tra và giải bài tập tự lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng người sử dụng là học tập sinh, cô giáo và phụ huynh trên cả nước.