Với giải bài xích tập Toán lớp 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối học thức hay nhất, cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi làm bài tập Toán 7 bài xích 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 bài nhân chia số hữu tỉ


Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Video giải bài xích tập Toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một khinh thường khí cầu bay lên trường đoản cú mặt đất theo chiều trực tiếp đứng với tốc độ 0,8 m/s trong 50 giây. Tiếp đến nó giảm dần chiều cao với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ thời điểm hạ độ cao, khinh thường khí cầu cách mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này bọn họ sẽ giải quyết và xử lý được bài toán trên như sau:

Khinh khí cầu phương pháp mặt đất một khoảng sau thời điểm bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí cầu sẽ hạ được một khoảng sau thời điểm hạ độ dài trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, coi thường khí cầu giải pháp mặt đất một khoảng tầm là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhị số hữu tỉ.

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: nhắc lại quy tắc cùng và trừ hai phân số rồi triển khai phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cộng (hoặc) trừ hai phân số:

- Quy tắc cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu số:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu mã số, ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu số:

Muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số,sau đó cộng (hoặc trừ) nhị tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết những hỗn số với số thập phân trong phép tính sau bên dưới dạng phân số triển khai phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: vứt dấu ngoặc rồi tính những tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn uống chính của bạn châu Âu và là một món ăn ưa chuộng của người việt nam Nam. Trong 100 gam khoai tây khô bao gồm 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện bồi bổ Quốc gia)

Em hãy mang đến biết cân nặng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất không giống (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy khối lượng các hóa học khác trong 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số cùng số thập phân trong những phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một cách hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: có hai tấm ảnh kích thước 10 cm x15 cm được in ở giấy ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm như Hình 1.8. Nếu cắt ảnh theo đúng size thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy ảnh có kích thước 21,6 centimet x27,9 cm đề xuất phần giấy ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng công thức tính diện tích của hình chữ nhật ta có diện tích giấy hình ảnh kích thước 21,6 cm x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có size 10 centimet x15 cm đề nghị là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm hình ảnh kích thước 10 cm x15 centimet là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của hai tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá bán trị của những biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm bí quyết “nối” những số ở các cái lá vào Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia và dấu ngoặc sẽ được một biểu thức có mức giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bởi đúng số ở cành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài phương pháp trên, ta cũng rất có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: có thể hoán thay vị trí của những thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng để được một phép tính mới, ví dụ điển hình 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: ngăn đựng sách của một kệ sách trong thư viện lâu năm 120 centimet (xem hình bên). Tín đồ ta ý định xếp những cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 centimet vào ngăn này. Hỏi chống sách đó rất có thể để được rất nhiều nhất từng nào cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm yêu cầu số sách những nhất mà ngăn sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: Lgbt Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Cộng Đồng Lgbt Những Điều Bạn Cần Biết Về Cộng Đồng Lgbt

Vậy chống sách đó có thể để được nhiều nhất 50 cuốn sách.