Có dây dẫn tiết diện nhỏ, bao gồm dây dẫn ngày tiết diện lớn. Nếu các dây dẫn này còn có cùng chiều nhiều năm thì năng lượng điện trở của chúng phụ thuộc vào ngày tiết diện như vậy nào? Để biết câu trả lời, hsnovini.com xin share bài Áp suất chất lỏng - Bình thông với nhau thuộc lịch trình SGK lớp 8. Mong muốn với kiến thức và kỹ năng trọng chổ chính giữa và trả lời trả lời thắc mắc một cách chi tiết, đây đã là tư liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn.


*

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Để dự đoán sự nhờ vào của điện trở vào máu diện dây dẫn ta có tác dụng thí nghiệm với những dây dẫn tất cả cùng chiều lâu năm l, cùng làm xuất phát điểm từ một vật liệu, khác tiết diện. Sau đó đo điện trở của các dây dẫn.Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều lâu năm và được thiết kế từ cùng một loại vật liệu thì tỉ trọng nghịch với ngày tiết diện của dây.

Bạn đang xem: Giải vật lí 9 bài 8


Câu 1. (Trang 22 SGK lí 9) 

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ thứ hình 8.1b (SGK) với điện trở tương tự R3 của ba dây dẫn vào sơ đồ vật hình 8.1c (SGK).


Câu 2. (Trang 23 SGK lí 9) 

Cho rằng các dây dẫn với ngày tiết diện 2S cùng 3S gồm điện trở tương tự là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự kiến về quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với máu diện của từng dây.

Từ đó suy ra trường hòa hợp hai dây dẫn gồm cùng chiều dài và được thiết kế từ cùng một các loại vật liệu, thì thân tiết diện R1 và R2 và năng lượng điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan lại hộ như thế nào.

Xem thêm: Naclo + 2 Ki + H2O + 2Ki + Naclo = I2 + 2Koh + Nacl, Sodium Hypochlorite + Potassium Iodide


Câu 3. (Trang 24 SGK lí 9) 

Hai dây đồng gồm cùng chiều dài, dây trước tiên có tiết diện 2mm2, dây thứ 2 có ngày tiết diện 6mm2. Hãy đối chiếu điện trở của nhị dây này.


Câu 4. (Trang 24 SGK lí 9) 

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây đầu tiên có tiết diện 0,5 mm2 và bao gồm điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây vật dụng hai bao gồm tiết diện 2,5 mm2 thì gồm điện trở là R2 bao nhiêu?


Câu 5. (Trang 24 SGK lí 9) 

Một dây đẫn bằng constantan (một một số loại hợp kim) dài l1 = 100 m, bao gồm tiết diện S1 = 0,1 mm2 thì gồm điện trở R1 = 500. Hỏi một dây không giống cũng bằng constantan nhiều năm l2 = 50 m, tất cả tiết diện S2 = 0,5 mm2 thì tất cả điện trở R2 là bao nhiêu?


Câu 6. (Trang 24 SGK lí 9) 

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, tất cả tiết diện S1 = 0,2 mm2 và bao gồm điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một gai dây sắt khác nhiều năm l2 = 50 m, bao gồm điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu ?


Văn mẫu lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn đồ vật lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chăm ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phân phát triển năng lực toán 9