Một người cận thị tất cả giới hạn nhìn thấy rõ từ 20cm mang lại 50cm. Hoàn toàn có thể sửa tật cận thị của tín đồ đó bằng hai cách:

- Đeo kính cận (L_1) để rất có thể nhìn rõ đồ gia dụng ở cực kỳ xa

- Đeo kính cận (L_2) để có thể nhìn vật ở gần nhất 25cm


+ sử dụng công thức thấu kính: (frac1f = frac1d + frac1d')

+ áp dụng công thức tính độ tụ: (D = frac1f)

+ Số kính chính là độ tụ của kính


- Khi đeo kính (L_1):

+ Qua (L_1) đồ vật ở vô rất cho ảnh ảo ngơi nghỉ điểm rất viễn của mắt cận.

Bạn đang xem: Giới hạn nhìn rõ của mắt

Ta có: (left{ eginarrayld = infty \d' = - 50cmendarray ight. o frac1f_1 = frac1infty + frac1 - 50 o f_1 = - 50cm = - 0,5m)

+ Độ tụ: (D_1 = frac1f_1 = - 2 mdp)

- Khi đeo kính (L_2) :

+ đồ ở giải pháp mắt 25cm cho ảnh ảo ở điểm rất cận của mắt.

Ta có: (left{ eginarrayld = 25cm\d' = - 20cmendarray ight. o frac1f_2 = frac125 + frac1 - 20 o f_2 = - 100cm = - 1m)

+ Độ tụ: (D = frac1f = - 1 mdp)


Đáp án bắt buộc chọn là: a


Câu 9766 Vận dụng cao

Tìm khoảng cách cực cận khi đeo kính (L_1) và khoảng chừng cực viễn khi đeo kính (L_2)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải


+ áp dụng lí thuyết về sự việc tạo hình ảnh của đồ dùng qua thấu kính

+ Áp dụng công thức thấu kính: (frac1f = frac1d + frac1d')


Các dạng bài bác tập về đôi mắt - biện pháp khắc phục các tật của mắt --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV hsnovini.com


- khoảng tầm cực cận khi đeo kính (L_1)

+ thiết bị chỉ có thể đặt gần mắt nhất ở chỗ cho hình ảnh ảo sinh hoạt điểm rất cận của mắt.


*

Vậy điểm gần nhất lúc đeo kính (L_1) còn nhìn thấy được rõ vật bí quyết mắt là 33,3cm

- khoảng chừng cực cận khi treo kính (L_2)

+ đồ gia dụng chỉ có thể đặt xa đôi mắt nhất tại đoạn cho ảnh ảo làm việc điểm cực viễn của mắt:


*

Vậy điểm xa nhất khi đeo kính (L_2) còn nhìn rõ vật cách mắt là 100cm


Đáp án buộc phải chọn là: c


Câu 9765 Thông hiểu

Ta bắt buộc sửa tật cận thị theo cách nào thì có lợi hơn? bởi vì sao?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


Vận dụng khoảng nhìn được rõ vật


Các dạng bài bác tập về đôi mắt - biện pháp khắc phục các tật của đôi mắt --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV hsnovini.com


Ta dìm thấy,

+ Khi treo kính (L_1) phạm vi quan sát từ (33,3cm) cho vô cùng

+ Khi đeo kính (L_2) phạm vi quan sát từ (25cm) cho (100cm)

=> Đeo kính (L_1) lợi hơn vị nó có khoảng nhìn thấy rõ rộng hơn


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Các dạng bài xích tập về đôi mắt - giải pháp khắc phục những tật của đôi mắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Một bạn bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh tới điểm cực cận là(OC_C)và điểm rất viễn(OC_V). Để sửa tật của mắt người này thì tín đồ đó nên đeo gần kề mắt một kính có xấu đi là:


Một tín đồ bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh tới điểm cực cận là(OC_C)và điểm cực viễn(OC_V). Để sửa tật của mắt người này thì người đó nên đeo gần cạnh mắt một kính có tiêu cực là:


Một người cận thị cần đeo cạnh bên mắt kính cận số 0,5. Giả dụ xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó cần cách screen xa tốt nhất một đoạn


Một bạn cận thị về già, khi phát âm sách giải pháp mắt sớm nhất 25cm yêu cầu đeo gần kề mắt kính số 2. Điểm rất cận của tín đồ đó nằm ở trục của đôi mắt và biện pháp mắt


Một fan viễn thị có điểm rất cận biện pháp mắt 50cm. Lúc đeo sát mắt một kính bao gồm độ tụ +1dp, fan này sẽ nhìn thấy được rõ được phần nhiều vật gần nhất cách mắt


Một tín đồ viễn thị có điểm cực cận cách mắt sớm nhất 40cm. Để nhìn được rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, bạn này phải đeo kính ( đeo giáp mắt) bao gồm độ tụ là:


Một tín đồ cận thị tất cả khoảng nhìn thấy được rõ từ 12,5cm cho 50cm. Khi treo kính ( đeo liền kề mắt ) chữa tật của mắt nhằm khi chú ý vật ở vô cực nhưng mắt ko điều tiết, bạn này nhìn được rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt


Một người cận thị tất cả khoảng nhìn được rõ từ 12,5cm cho 50cm. Khi đeo kính ( đeo giáp mắt) có độ tụ -1dp. Khoảng nhìn thấy được rõ của fan này khi treo kính là


Một tín đồ viễn thị nhìn thấy được rõ được thiết bị đặt biện pháp mắt gần nhất 40cm. Để nhìn thấy rõ vật đặt bí quyết mắt sớm nhất 25cm, bạn này đề xuất đeo kính ( kính phương pháp mắt 1cm) bao gồm độ tụ là


Mắt một tín đồ cận thị bao gồm khoảng nhìn thấy rõ từ 12cm đến 51cm. Người đó sửa tật bằng phương pháp đeo kính phân kì giải pháp mắt 1cm. Biết năng suất phân li của mắt là 1’. Khoảng chừng cách nhỏ tuổi nhất thân hai điểm trên vật nhưng mắt còn rất có thể phân biệt được là


Mắt một người dân có điểm cực viễn cách mắt 50cm với độ biến thiên độ tụ từ trạng thái mắt ko điều tiết mang đến trạng thái đôi mắt điều tiết buổi tối đa là 8dp. Hỏi điểm rất cận của mắt người này biện pháp mắt bao nhiêu?


Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm. Đưa tờ giấy xa đôi mắt dần cho đến khi thấy hai gạch đó gần như nằm bên trên một đường thẳng. Khẳng định gần đúng khoảng cách từ mắt cho tờ giấy. Biết năng suất phân li của mắt bạn này là (alpha _min = 3.10^ - 4ra md).


Một mắt bình thường có võng mạc biện pháp thủy tinh thể một đoạn 15mm. Hãy khẳng định độ tụ của thủy tinh thể khi chú ý vật AB trong các trường hợp


Một vật dụng AB đặt giải pháp mắt 5m. Hãy xác định độ cao tối thiểu của thiết bị AB nhằm mắt khác nhau được hai điểm A, B. Biết năng suất phân li của mắt (alpha _min = 3.10^ - 4left( ra md ight))


Mắt một người có điểm rất viễn giải pháp mắt 50cm


Một tín đồ đeo kính liền kề mắt một kính tất cả độ tụ (D = - 1,25 mdp) nhìn thấy rõ những đồ dùng nằm trong vòng từ 20cm mang lại rất xa. Tín đồ này mắc tật gì?


Một bạn cận thị có giới hạn nhìn thấy rõ từ 20cm mang đến 50cm. Hoàn toàn có thể sửa tật cận thị của người đó bằng hai cách:

- Đeo kính cận (L_1) để rất có thể nhìn rõ vật dụng ở siêu xa

- Đeo kính cận (L_2) để rất có thể nhìn đồ ở gần nhất 25cm


Một thấu kính quy tụ (L_1) tạo ảnh thật cao bởi nửa đồ vật khi đồ dùng đặt bí quyết thấu kính 15cm


Mắt của một người rất có thể nhìn rõ những vật đặt giải pháp mắt trong khoảng từ 50 cm cho vô cực. Bạn này sử dụng kính lúp có độ tụ D = +20 dp để quan sát những vật nhỏ. Mặt đặt giáp kính. Để quan giáp rõ nét ảnh của vật dụng qua kính lúp thì vật phải kê cách kính một quãng d thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 


Một fan cận thị gồm khoảng nhìn thấy rõ từ 12 cm đến 44 cm. Khi treo kính ngay cạnh mắt nhằm sửa tật thì nhìn được vật sớm nhất cách đôi mắt là


Một học viên nhìn thấy rõ những vật ở biện pháp mắt từ bỏ 11cm cho 101 cm. Học viên đó đeo kính cận đặt biện pháp mắt 1 centimet để nhìn được rõ các vật dụng ở vô rất mà chưa phải điều tiết. Khi treo kính này, vật sớm nhất mà học sinh đó nhìn thấy rõ cách mắt một khoảng chừng là


Một bạn mắt không có tật, gồm điểm rất cận biện pháp mặt x (m). Khi điều tiết về tối đa thì độ tụ của mất tăng lên 1 dp so với lúc không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo để xem thấy một vật phương pháp mắt 25 centimet trong tâm lý điều tiết về tối đa là D. Cực hiếm của D ngay gần nhất với mức giá trị nào sau đây? hiểu được kính đeo giải pháp mắt 2 cm.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Ôn Tập Chương 1 Câu Hỏi Ôn Tập, Toán 6 Ôn Tập Chương 2 (Câu Hỏi


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.