Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Bạn đang xem: H trong hóa học là gì


Công thức hóa học được dùng để biểu thị thông tin về các nguyên tố có của hợp chất hóa học hoặc đơn chất hóa học. Ngoài ra, nó còn được dùng để diễn tả phản ứng hóa học xảy ra như thế nào.


Với phân tử, nó là công thức phân tử, gồm ký hiệu hóa học các nguyên tố với số các nguyên tử các nguyên tố đó trong phân tử.

Nếu trong một phân tử, một nguyên tố có nhiều nguyên tử, thì số nguyên tử được biểu thị bằng một chỉ số dưới ngay sau ký hiệu hóa học (các sách xuất bản trong thế kỷ thứ 19 thường sử dụng chỉ số trên). Với các hợp chất ion và các chất không phân tử khác, chỉ số dưới biểu thị tỷ lệ giữa các nguyên tố trong công thức kinh nghiệm.

Nhà hóa học người Thụy Điển Jons Jakob Berzelius đã phát minh ra cách viết các công thức hóa học vào thế kỷ 19.


Đối với đơn chất kim loại và các khí hiếm thì hạt hợp thành là nguyên tử nên kí hiệu hóa học của nguyên tố được coi là công thức hóa học. Chẳng hạn như Fe, Cu, Ni, Co,... (đối với kim loại) và He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn (các khí hiếm).Nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, nên thêm chỉ số này ở chân kí hiệu. Thí dụ như hiđro - H2, oxi - O2, ozon - O3, nitơ - N2, photpho trắng - P4,...Một số phi kim quy ước lấy kí hiệu làm công thức. Chẳng hạn như B, C, Si, S, Se, Te,...

Phân tử và công thức cấu tạo


Phân tử mêtan có công thức hóa họcCH4

dùng để mô tả một phản ứng hóa học của hai nguyên tố C và H trong một liên kết hóa học của 4 nguyên tố H với 1 nguyên tố C

Phân tử bột nổi dùng để làm bánh (amoni cacbonat)(NH4)2CO3

dùng để mô tả một phản ứng hóa học của 2 nhóm nguyên tử NH4, hai nguyên tử C và O trong một liên kết hóa học của 1 nguyên tủ C và 3 nguyên tử O với nhóm NH4

Phân tử glucozơC6H12O6

dùng để mô tả một phản ứng hóa học của hai nguyên tố C và H trong một liên kết hóa học của 12 nguyên tố H với 6 nguyên tố C và 6 nguyên tố O

Công thức hóa học còn cung cấp thông tin về loại liên kết trong chất hóa học và cách sắp xếp của chúng trong không gian.


Phân tử êtanCH3CH3.

có liên kết đơn của hai phân tử CH3

Phân tử êtylenCH2CH2

có liên kết đôi của hai phân tử CH2. Công thức hóa học chính xác của etylen là H2C=CH2 hay là H2C::CH2. Hai gạch (hay hai cặp dấu chấm) cho biết có một liên kết đôi liên kết các nguyên tử ở 2 bên với nhau. Một liên kết ba có thể biểu diễn bằng ba gạch hay ba cặp dấu chấm.

Các phân tử có nhiều nhóm chức cũng được biểu diễn tương tự

C4H10 có thể biểu diễn dưới nhiều cách khác nhau:(CH3)3CH: mạch phân tử gồm ba nguyên tử cácbon, nguyên tử ở giữa liên kết với 1 nguyên tử cácbon khác (xem hình dưới, các nguyên tử hydro không được thể hiện).CH3CH2CH2CH3.CH3CH=CHCH3: cấu tạo này có 2 đồng phân tùy thuộc vào vị trí tương đối của 2 nhóm mêtyl trong không gian - cùng bên so với liên kết đôi (đồng phần cis hay Z) hay đối diện nhau qua liên kết đôi (đồng phần trans hay E).


Với polyme, các mắt xích được đưa vào trong ngoặc đơn. Ví dụ, một phân tử hydrocarbon có công thức CH3(CH2)50CH3, gồm có 50 mắt xích. nếu không biết rõ số mắt xích, có thể sử dụng chữ n như CH3(CH2)nCH3.


Với các ion, điện tích của một nguyên tử biểu thị bẳng chỉ số trên bên phải nguyên tử đó. Ví dụ Na+, hay Cu2+. Tổng điện tích của phân tử tích điện hay ion đa nguyên tử cũng biểu diễn tương tự. Ví dụ: hydronium, H3O+ hay sulfat, SO42-.

Với các ion phức tạp, sử dụng ngoặc vuông < > như 2-. Ngoặc đơn () có thể đặt trong ngoặc vuông để biểu thị một mắt xích như 3+.

Các nguyên tử bị bẫy/bọc


("ở") để chỉ một nguyên tử hay một phân tử bị bẫy/bao bọc bởi 1 khung nhưng không liên kết hóa học với nó. Ký hiệu này sử dụng phổ biến từ những năm 1990 cùng với sự khám phá ra fulleren, chất này có thể bẫy các nguyên tử ví dụ như La để tạo thành hay Một ví dụ khác là <>3-, trong đó một nguyên tử As bị bao bọc bởi 32 nguyên tử khác.

Tham khảo


Ralph S. Petrucci, William S. Harwood và F. Geoffrey Herring, General Chemistry (Hóa học Đại cương), tái bản lần thứ 8 (Prentice-Hall 2002), chương 3.


Bảng hệ thống tuần hoànLiên kết hóa học
*
Reply
*
9
*
0
*
Chia sẻ

*

Sipan tiếng Hàn là gì
Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng hàn
*

Sensitive nghĩa là gì

Phân biệt Sensible và Sensitive dễ hơn bao giờ hết bởi Admin3 | Blog ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
*

Dell Tiếng Việt là gì

dell Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: dell Phát âm : ...


Hỏi ĐápLà gì
*

The green light là gì

Từ: green light /gri:nlait/ ...


Hỏi ĐápLà gì
*

Surrender nghĩa là gì
Nhân sơ nhân thực là gì

Câu hỏi: Sinh vật nhân sơ là gì?Lời giảiSinh vật nhân sơhaysinh vật tiền nhânhoặc sinh vật nhân nguyên thủy là nhóm sinh vật màtế bào không có màng ...


Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về cách li địa li

Khi nói về cách li địa lí, có bao nhiêu nhận định sau là đúng? (1) Những loài ít di động hoặc không có khả năng di động và phát tán ít chịu ảnh hưởng ...


Button trong web là gì

Là một frontend developer chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm với thẻ . Thường thì mọi người đều biết rằng code HTML dành cho thẻ như ...


2 5 km bằng bao nhiêu mét

Đổi 1 Km Bằng Bao Nhiêu Mét, 1 Km Bằng Bao Nhiêu M, Mm, Cm, Dm, Hm, DặmBạn đang xem: Đổi 1 Km Bằng Bao Nhiêu Mét, 1 Km Bằng Bao Nhiêu M, Mm, Cm, Dm, Hm, Dặm Tại ...

Xem thêm: Bài Tập 1 Trang 17 Sgk Đại Số Và Giải Toán Lớp 11 Trang 17 Sgk Đại Số 11


Thế nào là Hạ sĩ quan

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng ...