Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện ráng – bài bác 4 trang 23 SGK thiết bị Lý 11 nâng cao . Nhị tấm sắt kẽm kim loại phẳng rộng đặt tuy nhiên song, cách

Hai tấm kim loại phẳng rộng đặt tuy nhiên song, biện pháp nhau 2cm, được nhiễm năng lượng điện trái vệt nhau và gồm độ lớn bằng nhau. Hy vọng điện tích q=5.10 -10C di chuyển từ tấm này mang lại tấm kia đề nghị tốn một công A = 2.10-9 J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đó. Cho biết thêm điện trường bên trong hai tấm sắt kẽm kim loại đã cho là điện trường phần lớn và bao gồm đường mức độ vuông góc với những tấm.

Bạn đang xem: Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm

*

*

Ta có:Quảng cáo

(left. matrixA = qU cr U = Ed cr ight} Rightarrow A = qEd)

( Rightarrow E = A over qd = 2.10^ – 9 over 5.10^ – 10.0,02 = 200(V/m))


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 3 trang 23 SGK trang bị Lý 11 Nâng cao, Một năng lượng điện q chuyển động từ điểm M đến
Bài tiếp theoBài 5 trang 23 SGK thứ Lý 11 Nâng cao, Một êlectron chuyển động dọc
Danh sách bài xích tập
Câu C3 trang 21 Lý 11 Nâng cao, Hiệu điện thay giữa nhì điểm có dựa vào việc lựa chọn mốc tính điện thế
Câu C2 trang 19 SGK thứ Lý 11 Nâng cao, chứng minh rằng (4.1 SGK) cũng như cả trong trường hợp q
Câu C1 trang 19 SGK đồ vật Lý lớp 11 Nâng cao, do sao bạn ta nói trường lôi cuốn và điện trường các là...
Bài 7 trang 23 Lý 11 Nâng cao, Một quả cầu nhỏ dại khối lượng
Bài 6 trang 23 SGK vật dụng Lý lớp 11 Nâng cao, Hiệu điện thế giữa nhì điểm
Bài 5 trang 23 SGK thứ Lý 11 Nâng cao, Một êlectron vận động dọc
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 2.29 trang 17 SBT Hóa 11 Nâng cao: E. Muối hạt nitrat rắn rất bền với nhiệt.
Bài 2.29 trang 17 Sách bài bác tập (SBT) chất hóa học 11 Nâng cao. D. Hỗn hợp muối nitrat biểu thị tính lão hóa trong...
Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11: Giải PT 2 cos 2x / 1 – sin 2x = 0
Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11: bài bác 2. Phương trình lượng giác cơ bản. Bài xích 4. Giải phương trình...
Câu 2 trang 135 Sinh lớp 11 Nâng cao: bài 35. Hoocmôn thực đồ gia dụng (NC)
Câu 2 trang 135 SGK Sinh học tập 11 Nâng cao. Phát triển của cây bị kìm hãm bởi hoocmôn ức chế sinh trưởng.. Bài...
Bài 1.33 trang 8 Sách bài xích tập (SBT) chất hóa học 11 Nâng cao: trong hai dung dịch ở những thí dụ sau đây, dung...
Bài 1.33 trang 8 Sách bài tập (SBT) hóa học 11 Nâng cao. 3. Dung dịch (CH_3rmCOOH) 0,1M. Axit yếu hèn phân li không hoan...
Câu 3 trang 91 SGK Hình học 11 Nâng cao, cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. điện thoại tư vấn G cùng G’ thứu tự là...

Xem thêm: Trình Bày Cảm Nhận Của Em Về Đại Dịch Covid, Đôi Điều Cảm Nghĩ Về Mùa Dịch Covid


Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Call G và G’ lần lượt là giữa trung tâm của tam giác ABC với A’B’C’, I là...