Trong bài viết này, học tập Excel Online sẽ giải thích những đặc trưng của hàm Right trong Excel còn chỉ ra những phương pháp tối ưu để thực hiện công thức hàm Right trong Excel


Chức năng của hàm Right vào Excel

Hàm RIGHT vào Excel góp phân xuất số kí tự khẳng định trong chuỗi văn bản

= Right(Text,)

Cụ thể:

Text (bắt buộc) – chuỗi văn nguyên bản mà bạn có nhu cầu phân xuất kí tự.Num-chars (không bắt buộc) – số kí tự mong muốn phân xuất, tính từ bỏ kí tự bên phải

+ Nếu thải hồi num-chars, 1 kí tự sau cuối của chuỗi sẽ tiến hành trả lại (mặc định)

+ nếu như num-chars nhiều hơn nữa tổng kí tự của chuỗi, toàn bộ kí tự sẽ tiến hành trả lại

+ ví như num-chars là số âm, cách làm hàm RIGHT đang trả về #VALUE! Error (giá trị lỗi).

Bạn đang xem: Hàm right trong excel là gì


*

*

Ví dụ, thể mang ra 3 kí tự cuối của chuỗi văn bạn dạng ô A2, cần sử dụng công thức:

=RIGHT(A2, 3)

Kết quả trả về như sau:

 

*

Lưu ý quan liêu trọng: hàm RIGHT trong EXCEL luôn trả về một chuỗi văn bản, ngay cả khi cực hiếm gốc là một trong những chữ số. Để bí quyết hàm RIGHT tạo ra giá trị là số nên kết hợp công thức với hàm VALUE.

Cách áp dụng hàm Right vào Excel, lấy ví dụ như mẫu

Trong thực tế, hàm RIGHT trong Excel hi hữu khi được sử dụng độc lập, chúng sẽ tiến hành sử dụng với cùng 1 hàm khác để tạo mọi công thức phức tạp hơn vào Excel.

Cách phân xuất chuỗi ký tự bé theo sau một cam kết tự xác định

Trong trường hợp bạn muốn phân xuất một chuỗi kí tự con theo sau một kí tự nhất định, áp dụng cả hàm search hay FIND để xác xác định trí của kí trường đoản cú đó, trừ địa điểm kí từ được chọn trong tổng chuỗi kí từ được trả về ta sử dụng hàm LEN, kéo số kí tự mong muốn chọn trường đoản cú phía bên đề nghị chuỗi văn bạn dạng nguồn.

RIGHT(chuỗi văn bản, LEN(chuỗi văn bản) – SEARCH(kí tự, chuỗi văn bản))

Ô A2 cất kí trường đoản cú đầu cùng cuối được phân bóc tách nhau bởi khoảng trống, kéo kí từ cuối sang một cột khác. Thực hiện những công thức trên, sau đó ghi A2 vào mức trống của chuỗi, cùng điền kí tự vào tầm trống “”.

=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(” “,A2))

Kết quả trả về:

:

*

Trong trường đúng theo tương tự, hoàn toàn có thể phân xuất được chuỗi kí tự con theo sau bất cứ kí tự nào khác như: (,) (;) (-)… Ví dụ, để phân xuất một chuỗi kí tự bé theo sau lốt (-), sử dụng công thức:

=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(“-“,A2)

*

Cách phân xuất chuỗi ký kết tự con xuất hiện sau dấu ngăn cách cuối cùng

Khi xử lí hầu hết chuỗi phức tạp chứa nhiều dấu phân cách, chúng ta thường phải khôi phục lại chuỗi văn bạn dạng đến bên đề xuất của dấu phân làn cuối cùng. Để đơn giản dễ dàng hơn, quan sát và theo dõi bảng chứa dữ liệu nguồn và tác dụng trả về sau:

*

Từ bảng trên hoàn toàn có thể thấy cột A chứa một chuỗi lỗi (ERROR). Nhiệm vụ của bạn là kéo phần miêu tả lỗi theo sau vệt (:) của từng chuỗi. Phức hợp hơn nữa đấy là chuỗi văn phiên bản gốc rất có thể chứa số lượng dấu phân cách không giống nhau như ô A3 chứa 3 dấu (:) trong những khi ô A5 chỉ gồm 1.

Để giải quyết, bắt buộc xác định vị trí của lốt phân cách ở đầu cuối trong chuỗi nguồn (trong lấy một ví dụ là dấu (:) cuối cùng). Để thực hiện cần phải có những hàm tác dụng khác:

Để bảo đảm an toàn công thức đúng, có thể chia phương pháp ra các ô riêng, sẽ sở hữu 2 kết quả trả về, ô A2 chứa số lượng dấu (:).

Thay gắng dấu phân cách sau cùng với từng kí tự riêng biệt. Để phân xuất văn bản đứng sau dấu ngăn cách trong chuỗi, yêu cầu “đánh dấu” dấu ngăn cách cuối cùng. Để đánh dấu, cần thay thế dấu (:) ở đầu cuối với kí trường đoản cú không xuất hiện trong chuỗi nguồn như (#)

Nếu vẫn quen sử dụng hàm SUBSTITUTE trong Excel, rất có thể bạn nhớ sàng lọc thứ 4 (instance_num) chỉ được cho phép thay rứa một vị trí xác định của kí tự hèn định. Khi tính xong xuôi số lượng dấu phân làn của chuỗi, bổ sung vào tuyển lựa thứ 4 bởi hàm SUBSTITUTE sau:

=SUBSTITUTE(A2,”:”,”#”,LEN(A2)LEN(SUBSTITUTE(A2,”:”,””)))

Nếu đặt công thức này trong một ô riêng biệt biệt, kết quả sẽ trở lại chuỗi: ERROR:432#Connection timed out

Lấy địa điểm của vết phân cách sau cuối trong chuỗi. Nhờ vào kí tự được sửa chữa thay thế với dấu phân cách cuối cùng, áp dụng cả hàm tìm kiếm hoặc FIND để xác địn địa chỉ của kí tự vào chuôi. Thay thế dấu (:) sau cuối với vết (#), dùng công thức: =SEARCH(“#”,SUBSTITUTE(A2,”:”,”#”,LEN(A2)LEN(SUBSTITUTE(A2,”:”,””))))

Trong lấy ví dụ này, phương pháp trả về 10, là vị trs của vệt (#) vào chuỗi nắm thế.

Kết quả trả về:

*

Đối cùng với bộ tài liệu lớn, hầu hết ô khác nhau có thể chứa nhiều dấu phân làn khác nhau, hoàn toàn có thể dùng hàm IFERROR để khu vực công thức:

=IFERROR(RIGHT(A2,LEN(A2)SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(A2,”:”,”$”,LEN(A2)LEN(SUBSTITUTE(A2,”:”,””))))), A2)

Trong trường hòa hợp chuỗi xác định không chứa dấu phân làn xác định, chuỗi nguồn sẽ được trả lại, như hàng 6 trong hình bên dưới đây:

*

Cách dời n ký tự trước tiên trong một chuỗi

Ngoài tính năng phân xuất chuỗi kí trường đoản cú con từ thời điểm cuối chuỗi, hàm RIGHT vào Excl còn được áp dụng để dời con số kí tự nhất quyết từ phía đầu chuỗi, sử dụng công thức sau:

RIGHT(string, LEN(string)-số_kí_tự_cần_dời

Ví dụ tiếp sau đây thực hiện nay dời 6 kí tự đầu tiên (5 chữ cái và 1 lốt (:)) từ chuỗi A2, công thức mẫu:

=RIGHT(A2, LEN(A2)-6)

*

Hàm Right trong Excel hoàn toàn có thể trả về số không?

Như đang đề cập, hàm RIGHT vào Excel luôn luôn luôn trả về chuỗi văn phiên bản ngay cả hi quý giá nguồn là 1 trong những con số. Tuy vậy nếu muốn sử lý dữ liệu số cùng trả hiệu quả là số thì sao? Một chiến thuật đơn giản là sử dụng tổng hợp hàm RIGHT vào hàm VALUE để gửi chuỗi mối cung cấp từ đơn vị chức năng số sang đơn vị số.

Ví dụ, để kéo 5 kí từ cuối từ chuỗi A2 và đưa kí từ bỏ phân tách thành số, sử dụng công thức:

=VALUE(RIGHT(A2, 5))

Kết trái trả về như bảng bên dưới đây:

*

Vì sao hàm Right không triển khai được cùng với ngày tháng?

Vì hàm RIGHT chỉ sử dụng được với chuỗi văn phiên bản trong lúc ngày tháng được thể hiện bằng những số lượng ẩn trong khối hệ thống Excel, hàm RIGHT không thể lấy lại một phần của ngày như ngày, tháng, giỏi năm. Nếu vậy thực hiện, tác dụng trả về là một trong vài chữ số sau cùng của một ngày.

Vậy có tác dụng thể nào để mang lại một trong những phần nhất định của ngày? thực hiện hàm sau:

Hàm DAY để phân xuất ngày: =DAY(A1)Hàm MONTH nhằm phân xuất tháng: =MONTH(A1)Hàm YEAR để phân xuất năm: =YEAR(A1)

Kết quả ra như bảng dưới đây:

*

Nếu ngày tháng được thể hiện bởi chuỗi văn bản, thường xảy ra trong trường vừa lòng xuất tài liệu từ nguồn mặt ngoài, có thể sử dụng hàm RIGHT nhằm kéo một vài ba kí từ là 1 phần xác định của ngày ở ở đầu cuối của dãy.

*

Hàm Right vào Excel không hiệu quả, vì sao và những khắc phục.

Xem thêm: Thông Tin Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Tphcm 2021 Chính Xác

Nếu bí quyết hàm RIGHT không hiệu quả trong trang tính, hầu như là bởi vì những vì sao sau:

Số lượng kí trường đoản cú num-chars nhỏ dại hơn 0. Nếu số lượng kí từ bỏ num-chars được xem bằng nhwungx phương pháp khác hay một tổ hợp phần nhiều hàm khác nhau và hàm RIGHT trả về quý hiếm lỗi #VALUE!, hãy chất vấn lại tổ hợp hàm.Giá trị mối cung cấp là ngày tháng.

Để rất có thể ứng dụng giỏi Excel vào trong công việc, họ không chỉ nắm vững được các hàm nhưng mà còn đề nghị sử dụng xuất sắc cả các công cố kỉnh của Excel. Hồ hết hàm nâng cao giúp áp dụng giỏi vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những phương pháp thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn cỗ những kỹ năng này các bạn đều rất có thể học được vào khóa học EX101 – Excel tự cơ bản tới siêng gia của học tập Excel Online. Bây giờ hệ thống đang xuất hiện ưu đãi khôn cùng lớn cho chính mình khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: hsnovini.com.Online