Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hãy chọn câu đúng? Sóng làm phản xạ

A.Bạn đang xem: hãy lựa chọn câu đúng sóng làm phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới sinh sống điểm phản xạ

B.

Bạn đang xem: Hãy chọn câu đúng sóng phản xạ

luôn cùng pha với sóng tới trên ở phản bội xạ

C. ngược trộn với sóng tới sống điểm phản xạ khi sự phản xạ trên một đồ cản trường đoản cú do

D. thuộc pha với sóng tới nghỉ ngơi điểm phản xạ khi phản xạ trên một đồ vật cản từ bỏ do


*

Đáp án D

Tại địa điểm vật cản tự do thì sóng tói cùng pha với sóng làm phản xạ, còn tại địa chỉ vật cản cố định và thắt chặt thì sóng tới ngược pha với sóng phản bội xạ.

Trong quy trình truyền sóng, khi chạm mặt vật cản thì sóng bị bội nghịch xạ. Tại điểm bức xạ thì sóng tới với sóng bức xạ sẽ

A. Không cùng loại

B. luôn luôn cùng pha

C. luôn luôn ngược pha

D. thuộc tần số

Trong quy trình truyền sóng, khi gặp gỡ vật cản thì sóng bị làm phản xạ. Tại điểm sự phản xạ thì sóng tới và sóng sự phản xạ sẽ

A. luôn ngược pha

B. luôn cùng pha

C. cùng tần số.

D. không thuộc loại

Trong quá trình truyền sóng, khi gặp mặt vật cản thì sóng bị phản nghịch xạ. Trên điểm bức xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

A. luôn luôn cùng pha.

B. không thuộc loại.

C. thuộc tần số.

D. luôn ngược pha

Trong quy trình truyền sóng, khi chạm chán vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm bức xạ thì sóng tới cùng sóng phản xạ sẽ

A. luôn cùng pha.

B. không cùng loại.

C. luôn luôn ngược pha.

D. thuộc tần số.

Trong quy trình truyền sóng, khi chạm mặt vật cản thì sóng bị làm phản xạ. Tại điểm bức xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

A. luôn cùng pha

B. không thuộc loại

C. thuộc tần số

D. luôn luôn ngược pha

Trong quy trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản bội xạ. Trên điểm bức xạ thì sóng tới cùng sóng bức xạ sẽ

A. luôn cùng pha

B. không thuộc loại

C. luôn ngược pha

D. thuộc tần số

Trong quá trình truyền sóng, khi chạm chán vật cản thì sóng bị phản bội xạ. Trên điểm bức xạ thì sóng tới cùng sóng sự phản xạ sẽ

A.

Xem thêm: Viết Chữ Trên File Pdf Miễn Phí Tốt Nhất 2021, Hướng Dẫn Viết Chữ Lên File Pdf Bằng Foxit Reader

luôn cùng pha

B. Không cùng loại

D. luôn ngược pha

Khi sự phản xạ trên thiết bị cản từ do, sóng làm phản xạ luôn luôn

A. ngược pha với sóng tới sinh hoạt điểm phản nghịch xạ

B. cùng pha với sóng tới ngơi nghỉ điểm phản bội xạ

C. vuông pha với sóng tới sinh sống điểm phản xạ

D. lệch trộn 600 với sóng tới làm việc điểm phản nghịch xạ

Trong quy trình truyền sóng, khi chạm mặt vật cản thì sóng bị làm phản xạ.Tại điểm bức xạ thì sóng tới và sóng bức xạ sẽ

A. Luôn cùng pha

B. Không thuộc loại

C. Luôn ngược pha

D. Cùng tần số

Sóng truyền trên một tua dây. Ở đầu dây cố định và thắt chặt pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh nhau một lượng bằng bao nhiêu?