*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Với giải câu hỏi Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất

Luyện tập 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Hãy tìm tất cả các ước của 20;

b) Hãy tìm tất cả các bội nhỏ hơn 50 của 4.

Bạn đang xem: Hãy tìm tất cả các ước của 20

Lời giải:

a) Lần lượt chia 20 cho các số tự nhiên từ 1 đến 20, ta thấy 20 chia hết cho 1; 2; 4; 5; 10; 20 nên

Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}.

b) Lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được các bội của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52;…

Các bội của 4 nhỏ hơn 50 là: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48}

Câu hỏi 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm kí hiệu thích hợp (Tìm kí hiệu thích hợp chia hết và không chia hết để thay vào ô trống) thay cho dấu...

Câu hỏi 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Bạn Vuông hay Tròn đúng nhỉ...

Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả...

Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Bằng cách nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80...

Thử thách nhỏ trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12...

Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không...

Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết ba số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không...

Luyện tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết...

Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy tìm x thuộc tập {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x chia hết cho 7...

Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy viết hai số, trong đó một số chia hết cho 5 và số còn lại...

Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy viết ba số, trong đó hai số chia hết cho 4 và số còn lại...

Luyện tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết...

Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm x thuộc tập {5; 25; 39; 54} sao cho tổng 20 + 45 + x không chia hết cho 5...

Tranh luận trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hai số không chia hết cho 4...

Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17...

Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số sau, số nào là bội của 4? 16; 24; 35...

Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: a) x ∈ B(7) và x

Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5...

Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 8...

Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Khẳng định nào sau đây đúng? a) 219.7 + 8 chia hết cho 7...

Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện...

Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên...

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Lý Có Đáp Án (4 Đề), 3 Đề Thi Kì 2 Lớp 10 Môn Vật Lý Năm 2020

Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống: a) Tìm x thuộc tập {23; 24; 25; 26} biết 56 - x chia hết cho 8...