tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Clo bội phản ứng cùng với nước theo phương trình chất hóa học sau:

Cl2+ H2O ⇄ HClO + HCl

Dưới chức năng của ánh sáng, HClO bị phân diệt theo bội nghịch ứng:

2HClO ⇄ 2HCl + O2.Bạn vẫn xem: Axit hipoclorơ

Giải thích vì sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.

Bạn đang xem: Hclo (hypochlorous acid) = hcl ( axit hipoclorơ, axit hipoclorơ


*

Nước clo không bảo quản được thọ vì thăng bằng hóa học vận động và di chuyển theo chiều thuận, clo tác dụng từ từ với nước mang đến hết.

Có những sơ thứ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2+ H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2+ 2HCl → CaCl2+ Cl2+ H2O

c) Cl2+ KOH → KCl + KClO3+ H2O

d) HCl + KClO3→ KCl + Cl2+ H2O

e) NaClO + CO2+ H2O → NaHCO3+ HClO

f) CaOCl3→ CaCl2+ O2

Cho biết đa số phản ứng như thế nào là làm phản ứng thoái hóa – khử? Vai trò những chất gia nhập phản ứng lão hóa – khử. Kết thúc phương trình hóa học của các phản ứng.

Cho những phản ứng :

1. Cl2 + NaBr→ NaCl + Br2

2. Cu + Cl2 → CuCl2

3. Cl2 + NaOH→ NaCl + NaClO + H2O

4. Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

5. Cl2 + H2O

*

HCl + HClO

Số phản bội ứng Clo vào vai trò làm chất oxi hóa là:

A. 5

B.2

C.3

D.4

Cho phản nghịch ứng với nước theo phương trình hóa học sau:

Cl2+ H2O → HClO +HCl

Dưới tính năng của ánh sáng, HClO bị phân diệt theo phản ứng:

2HClO → 2HCl + O2↑

Giải thích vì sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.

Nước clo không bảo vệ được thọ vì thăng bằng hóa học vận động và di chuyển theo chiều thuận, clo tác dụng từ từ bỏ với nước đến hết.

Clo tất cả tính tẩy color là do:

A. Cl2 bao gồm tính thoái hóa mạnh.

B. Cl2 công dụng với H2O sản xuất thành HClO tất cả tính oxi hóa mạnh, tất cả tính tẩy màu.

C. tạo thành axit clohiđric bao gồm tính tẩy màu.

D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, gồm tính tẩy màu

Clo có tính tẩy màu sắc là do:

A.Cl2có tính oxi hóa mạnh.

C.tạo thành axit clohiđric tất cả tính tẩy màu.

D.Phản ứng chế tạo ra thành axit HClO bao gồm tính khử mạnh, bao gồm tính tẩy màu

Trong làm phản ứng : Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO, Clo vào vai trò

A. Chất tan.

B. Chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Chất oxi hóa.

Trong làm phản ứng : C l 2 + H 2 O ⇄ H C l + H C l O

Clo nhập vai trò:

A. chất tan

B. hóa học khử

C.

Xem thêm: To Màu Pokemon Huyền Thoại Khiến Bé Trai Thích Mê, 100+ Mẫu Tranh Tô Màu Pokemon Đẹp Nhất

Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

D. chất oxi hóa

Hiđrocacbon X tất cả công thức phân tử là C 4 H 10 .Biết X gồm phản ứng nắm với clo (clo cố kỉnh hiđro ở chỗ bất kì) khi có ánh sáng. Hãy viết phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng xẩy ra khi đến X công dụng với Cl 2 theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol để tạo nên C 4 H 9 Cl