hsnovini.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Nón & bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng thích hợp lại các kiến thức về hình nón và giải đáp lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Hình nón


I. HÌNH NÓN LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khi xoay một tam giác vuông quanh trục của nó (một cạnh góc vuông) một vòng ta được hình tròn trụ nón.

Ví dụ: Hình nón.


*

*

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón bởi tích pi nửa đường kính mặt ước đáy cùng với độ dài con đường sinh khối nón, như sau:

(S_xq=pi rl)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh hình nón.r: độ dài bán kính mặt mong đáy.h: độ dài chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.l: độ dài mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy khối nón, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=pi rl+pi r^2)

Trong đó:

S: diện tích s toàn phần hình nón.r: độ dài nửa đường kính mặt mong đáy.h: độ dài độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.l: độ dài con đường sinh của hình nón.

III. THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Công thức tính thể tích hình nón bằng 1/3 pi độ cao hình nón cùng với bình phương nửa đường kính mặt cầu đáy, như sau:

(V=dfracpi r^2 h3)

Trong đó:

V: thể tích hình nón.r: độ dài bán kính mặt ước đáy.h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Kỳ Lân Là Gì ? Tại Sao Công Ty Nào Cũng Muốn Trở Thành Kỳ Lân?

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Ví dụ: Tính thể tích và ăn diện tích toàn phần của hình nón biết bán kính mặt ước đáy dài 3m và độ dài độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón là 4m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng phương pháp Pitago, mặt đường sinh của hình nón là:

(l=sqrtr^2+h^2=sqrt3^2+4^2=5(m))

Áp dụng bí quyết tính thể tích của hình nón, ta có thể tích của hình nón đã mang lại là:

(V=dfracpi r^2 h3=dfracpi .3^2 .43=12pi (m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình nón, ta có diện tích s toàn phần hình nón đã mang đến là: