*
*
*
*
*
*
*
*

Hiệu điện cố gắng trong mạch điện có sơ thiết bị dưới được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của trở thành trở dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ chuyển đổi như vắt nào?


*

Trước khi mắc vươn lên là trở vào mạch để điều chỉnh cường độ cái điện thì cần kiểm soát và điều chỉnh biến trở có giá trị nào bên dưới đây?


*

Đóng khóa K rồi dịch chuyển con chạy trên trở nên trở. Đề đèn sáng mạnh mẽ nhất thì phải dịch chuyển con chạy của phát triển thành trở mang lại vị trí nào?


Trong kĩ thuật, chẳng hạn trong số mạch điện của rađio, tivi, ... Tín đồ ta đề nghị sử dụng những điện trở gồm kích thước nhỏ với những trị số không giống nhau, rất có thể lên tới vài trăm megaom. Những điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng tanh phủ bên cạnh một lớp biện pháp điện (thường bởi sứ). Cách thực hiện nào tiếp sau đây giải ưng ý được vì sao lớp than hay lớp kim loại này lại có điện trở lớn.

Bạn đang xem: Hình vẽ không dùng để ký hiệu biến trở là


Một biến trở bé chạy tất cả điện trở lớn số 1 là (20Omega ). Dây điện trở của đổi mới trở là kim loại tổng hợp nicrom gồm điện trở suất (1,1.10^ - 6Omega .m) và tiết diện (0,5mm^2) với được quấn hầu hết xung quang quẻ một lõi sứ tròn 2 lần bán kính (1,5cm). Số vòng dây của đổi mới trở này là:


Cầm làm một trở nên trở gồm điện trở lớn nhất là (50Omega ) bằng dây dẫn Niken gồm điện trở suất (0,4.10^ - 6Omega .m) và bao gồm tiết diện (0,5mm^2). Chiều dài của dây dẫn có mức giá trị là:


Trên một đổi mới trở nhỏ chạy có ghi (60Omega - 2 mA). Hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép đặt lên trên hai đầu cuộn dây của biến trở là:


Cuộn dây dẫn một biến hóa trở con chạy được gia công bằng kim loại tổng hợp niken có điện trở suất (0,4.10^ - 6Omega .m), có tiết diện những là (0,6mm^2) và bao gồm 500 vòng quấn xung quanh lõi sứ trụ tròn có đường kính 4cm. Điện trở lớn nhất của đổi mới trở này là:


*

Trong đó, hiệu điện thay giữa nhị điểm A với B được giữ không đổi và đèn sáng thông thường khi trở nên trở tất cả điện trở bằng 0. Câu vạc biểu như thế nào sau đây là đúng?


*

Nguồn điện gồm hiệu điện nuốm không đổi là 12V, năng lượng điện trở mạch kế bên (R = 12Omega ). Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở bao gồm điện trở là từng nào để vôn kế chỉ 3V?


Một bóng đèn bao gồm hiệu điện thay định nút 3V và cường độ chiếc điện định mức 0,4A được mắc cùng với một vươn lên là trở bé chạy để sử dụng với mối cung cấp điện tất cả hiệu điện ráng không đổi 12V.


Một bóng đèn gồm hiệu điện ráng định nấc là 3V cùng khi ra sáng bình thường thì dòng điện qua đèn bao gồm cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với thay đổi trở rồi mắc vào hiệu điện nạm không đổi 12V. Hỏi biến đổi trở này phải có mức giá trị là bao nhiêu để đèn có thể sáng bình thường?


Hiệu điện nỗ lực U trong mạch điện có sơ vật dụng như hình vẽ được giữ không đổi. Khi di chuyển con chạy của đổi mới trở tiến dần dần về đầu N thì số chỉ của ampe kế sẽ đổi khác như chũm nào?

*


Trong mạch điện tất cả sơ đồ vẽ sống hình vẽ, nguồn điện gồm hiệu điện nạm không đổi 12V

*

a) Điều chỉnh con chạy của thay đổi trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi ấy biến trở gồm điện trở là bao nhiêu?

b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V?


Cuộn dây của một biến trở bé chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin tất cả điện trở suất (0,40.10^ - 6Omega .m), bao gồm tiết diện đa số là 0,6mm2 và tất cả 500 vòng quấn thành một lớp quanh lõi sứ trụ tròn 2 lần bán kính 4cm. Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 được phép để lên trên hai đầu cuộn dây cảu trở nên trở là 67V. Hỏi trở nên trở này chịu đựng được cái điện gồm cường độ lớn nhất là bao nhiêu?


Trên một biến đổi trở nhỏ chạy gồm ghi 50Ω – 2,5A. Biến chuyển trở được thiết kế bằng dây hợp kim nicrom tất cả điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và có chiều lâu năm 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

Xem thêm: Bai Tap Nang Cao Vat Ly 8 Ve Chuyen Dong Có Đáp Án, Bài Tập +(Đáp Án) Vật Lý 8 Nâng Cao


Cho mạch năng lượng điện gồm R1 = 3Ω và đổi thay trở R2 được mắc song song nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 8V.

a) Biết R2 = 6Ω, tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch

b) Điều chỉnh vươn lên là trở R2 để cường độ cái điện qua mạch là 5A. Tính quý giá điện trở của trở thành trở thâm nhập vào mạch khi đó?


Một vươn lên là trở Rbcó giá bán trị lớn số 1 là 30Ω được mắc với hai năng lượng điện trở R1= 15Ω với R2= 10Ω thành hai đoạn mạch tất cả sơ đồ như hình vẽ, trong số ấy hiệu điện vậy không thay đổi U = 4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ loại điện chạy qua thay đổi trở R1có giá trị lớn nhất Imaxvà nhỏ dại nhất Iminlà bao nhiêu?

*


Cho mạch điện như hình vẽ, U không đổi. Để đèn sáng sủa mạnh hơn nữa thì phải dịch chuyển bé chạy C về phía: