Thanh toán - quyết toán là bước cuối cùng của dự án trước khi đưa vào sử dụng. Mà để thực hiện được bước này, cần phải có bộ hồ sơ thanh toán công trình. Vậy, hồ sơ thanh toán công trình là gì? Cần có những giấy tờ gì? Các căn cứ để lập hồ sơ thanh toán - quyết toán là gì? Mời bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Hồ sơ thanh toán công trình

Các căn cứ để lập hồ sơ thanh toán - quyết toán

Thứ nhất là căn cứ vào hợp đồng đã ký của chủ thầu với chủ đầu tư. Thứ hai là căn cứ vào các quy định của nhà nước gồm:

*
Hồ sơ thanh toán - quyết toán

Nguyên tắc thanh toán

Việc thanh toán hợp đồng phải dựa trên nền tảng là loại hợp đồng đó là gì, giá hợp đồng đó ra sao và các điều kiện đã được nêu trong hợp đồng như: số lần thanh toán, thời điểm thanh toán, hồ sơ thanh toán công trình, thời hạn thanh toán và điều kiện thanh toán. Chủ đầu tư và đại diện nhà thầu phải có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện bên trong hợp đồng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đối với hợp đồng trọn gói

Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với hợp đồng trọn gói thì khi thanh toán không yêu cầu có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo thời gian

Thanh toán dựa trên cơ sở mức lương và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu.

Đối với hợp đồng theo giá kết hợp

Thanh toán được thực hiện tương ứng với các loại hợp đồng đã được đề cập ở trên.

Đối với khối lượng công việc phát sinh chưa được đề cập hoặc chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì việc thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận mà các bên đã thống nhất trước và phải phù hợp với quy định hiện hành.


*
Thông tin hồ sơ thanh toán - quyết toán

Hồ sơ thanh toán công trình bao gồm những gì?

Trong hồ sơ thanh toán công trình cần có:

Giấy đề nghị thanh toánBảng giá trị đề nghị thanh toánBảng xác định khối lượng hoàn thành theo hợp đồng - đề nghị thanh toán (bao gồm cả bù giá và phát sinh)Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, phiếu yêu cầu nghiệm thuNhật ký thi công công trình và kết quả thí nghiệm mẫu VLBản vẽ hoàn công

Đối với chủ đầu tư thì ngoài các loại hồ sơ thanh toán công trình trên còn phải kèm theo những hồ sơ sau:

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuậtHồ sơ yêu cầuHồ sơ đề xuấtBáo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất, bao gồm biên bản giao nhận hồ sơ, biên bản mở hồ sơ đề xuấtCác văn bản pháp lý khác đi kèm

Các bước triển khai lập hồ sơ thanh toán công trình

Bước 1: Đọc kỹ hợp đồng để chuẩn bị đầy đủ tài liệu

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thanh toán công trình và hồ sơ giá trị

Bước 3: Kiểm tra các biên bản đã đầy đủ chữ ký xác nhận chưa.

Bước 4: In bìa, đóng quyển để trình Giám đốc ký trước nộp cho chủ đầu tư.

Xem thêm: Lực Là J - Lực Là Gì

Để giúp các bạn triển khai tốt việc chuẩn bị hồ sơ thanh toán công trình, trung tâm đào tạo kỹ sư QS có cung cấp khóa học dành cho bạn. Mau chóng đăng kí để một suất học ngay nhé bạn nhé.