*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài bác 9. Sự đổi khác tuần hoàn tính chất của các nguyên tố chất hóa học định nguyên tắc tuần hoàn


Lý thuyết Hóa 10 bài bác 9. Sự đổi khác tuần hoàn đặc thù của các nguyên tố chất hóa học định cơ chế tuần hoàn

I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM

1. Định nghĩa

a) Tính kim loại

M ⟶ Mn+ + ne

- Tính sắt kẽm kim loại là tính chất của một nguyên tố nhưng nguyên tử dễ nhường electron để thay đổi ion dương.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 9

- Nguyên tử càng dễ dàng nhường electron ⟶ tính sắt kẽm kim loại càng mạnh.

b) Tính phi kim

X + ne⟶ Xn−

- Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà lại nguyên tử dễ dìm thêm electron để biến chuyển ion âm.

- Nguyên tử càng dễ nhận electron ⟶ tính phi kim càng mạnh.

⟹ Lưu ý: Không tất cả ranh giới rõ rệt giữa tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim.

2. Sự biến hóa tính kim loại, tính phi kim

a) vào một chu kì

- trong những chu kì theo chiều tăng mạnh của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, bên cạnh đó tính phi kim bạo phổi dần.

- Giải thích: trong 1 chu kì lúc đi từ trái sang trọng phải, Z+ tăng dần tuy vậy số lớp electron không đổi.

⟶ Lực hút thân hạt nhân cùng với electron ngoại trừ cùng tăng.

⟶ Bán kính giảm.

⟶ Khả năng nhường electron giảm (tính sắt kẽm kim loại yếu dần).

⟶ Khả năng nhấn thêm electron tăng dần.

⟶ Tính phi kim mạnh dạn dần.

b) Trong một nhóm A

- Trong một nhóm A, theo chiều tăng ngày một nhiều của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, bên cạnh đó tính phi kim sút dần.

- Giải thích: trong 1 nhóm A lúc đi từ trên xuống, Z+ tăng dần và số lớp electron cũng tăng.

⟶ Bán kính nguyên tử tăng và chiếm ưu vậy hơn.

⟶ Khả năng nhịn nhường electron tăng.

⟶ Tính kim loại tăng và kỹ năng nhận electron giảm.

⟶ Tính phi kim giảm.

⟹ Kết luận: Tính kim loại, tính phi kim thay đổi tuần trả theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân.

3. Độ âm điện

a) Khái niệm

- Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành links hóa học.

b) Sự đổi khác độ âm điện các nguyên tố

- vào một chu kì, đi tự trái sang đề xuất theo chiều tăng cao của năng lượng điện hạt nhân thì độ âm năng lượng điện tăng dần.

- Trong một nhóm A, đi từ trên xuống theo chiều tăng mạnh của năng lượng điện hạt nhân thì độ âm điện giảm dần.

⟹ Kết luận: độ âm điện của các nguyên tố đổi khác tuần trả theo chiều tăng dần đều của Z+.

II. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- trong một chu kì, đi từ bỏ trái sang trọng phải, hóa trị cao nhất với oxi của những nguyên tố tăng theo thứ tự từ 1 đến 7, hóa trị cùng với hiđro của các phi kim giảm từ 4 đến 1.

- Ví dụ:

*
- Kết luận: Hóa trị cao nhất của một yếu tố với oxi, hóa trị với hiđro chuyển đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH AXIT-BAZƠ CỦA OXIT VÀ HIĐROXIT

- trong 1 chu kì, trường đoản cú trái sang bắt buộc theo chiều tăng vọt của năng lượng điện hạt nhân, tính bazơ của oxit và hiđroxit tương xứng giảm dần, bên cạnh đó tính axit của bọn chúng tăng dần.

*
- trong 1 nhóm A, đi từ trên xuống, theo chiều tăng dần đều điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit với hiđroxit tăng, tính axit giảm dần.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn Hay Nhất, Dàn Ý Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn

IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

- Tính chất của các nguyên tố và đối kháng chất, cũng giống như thành phần cùng tính chất của những hợp chất làm cho từ những nguyên tố đó biến đổi tuần trả theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.