Hóa 11 bài Sự điện li: triết lý trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài Sự năng lượng điện li giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn


BÀI 1. SỰ ĐIỆN LI

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

- Thí nghiệm:

*

Dung dịch dẫn điện được là do trong hỗn hợp của bọn chúng có những hạt có điện tích chuyển động tự vì được call là các ion.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 1

- Sự năng lượng điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

- hóa học điện li là gần như chất khi tan nội địa phân li ra ion.

- Axit, bazơ, muối phần lớn là các chất năng lượng điện li.

II. PHÂN LOẠI

- chất điện li bạo phổi là chất khi tung trong nước, những phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Các axit mạnh, bazơ bạo gan và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

Ví dụ:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

KOH → K+ + OH-

HNO3 → H+ + NO3–

- hóa học điện li yếu ớt là chất khi tan trong nước, số phân tử tổ hợp phân li một phần, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các axit yếu, bazơ yếu hèn và một vài muối là chất điện li yếu.

Ví dụ: CH3COOH ( ightleftarrows) CH3COO- + H+

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp tính mật độ mol của các ion trong dung dịch lúc biết nồng độ mol của chất:

Bước 1: Viết quy trình phân li của chất

Bước 2: Sử dụng cách tính theo phương trình phản nghịch ứng nhằm từ độ đậm đặc mol của hóa học tính được độ đậm đặc mol của những ion.

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 7 SGK chất hóa học 11):

Các hỗn hợp axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl dẫn năng lượng điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được là do vì sao gì?

Hướng dẫn giải:

Trong dung dịch: những axit, những bazơ, các muối phân li ra những ion dương với ion âm, các ion chuyển động tự do phải dung dịch của chúng có khả năng dẫn điện.

HCl → H+ + Cl–

NaOH → Na+ + OH–

NaCl → Na+ + Cl–

Còn những dung dịch như ancol etylic, con đường saccarazơ, glixerol ko dẫn điện do trong dung dịch chúng không phân li ra những ion dương và ion âm.

Bài 2 (trang 7 SGK hóa học 11):

Sự điện li, chất điện li là gì? Những một số loại chất nào là hóa học điện li? vậy nào là hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu? đem thí dụ với viết phương trình điện li của chúng?

Hướng dẫn giải:

– Sự năng lượng điện li là sự phân li thành các cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan vào nước.

– chất điện li là phần lớn chất chảy trong nước và tạo thành hỗn hợp dẫn được điện.

– các chất là chất điện li như axit, những bazơ, các muối chảy được trong nước.

– chất điện li mạnh mẽ là gần như chất lúc tan vào nước các phân tử hoà tan gần như phân li ra ion.

Thí dụ:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH–

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

– hóa học điện li yếu đuối là phần lớn chất lúc tan nội địa chỉ có một phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Thí dụ:

H2S ⇌ H+ + HS–

Bài 3 (trang 7 SGK chất hóa học 11):

Viết phương trình năng lượng điện li của rất nhiều chất sau:

a. Những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính mật độ mol của từng ion trong dung dịch.

b. Những chất điện li yếu hèn HClO; HNO2.

Hướng dẫn giải:

a) các chất điện li mạnh dạn phân li trọn vẹn nên phương trình điện li với nồng độ những ion trong dung dịch như sau:

b) các chất năng lượng điện li yếu ớt phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO ⇌ H+ + ClO–

HNO2 ⇌ H+ + NO2–

Bài 4 (trang 7 SGK hóa học 11):

Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch hóa học điện li dẫn được điện là do:

A. Sự di chuyển của những electron.

B. Sự di chuyển của các cation.

C. Sự dịch chuyển của các phân tử hoà tan.

D. Sự dịch chuyển của cả cation và anion.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Bài 5 (trang 7 SGK chất hóa học 11):

Chất nào dưới đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 rét chảy.

C. NaOH rét chảy.

Xem thêm: Một Xe Tải Chở 2 Tạ 50Kg Lương Thực, Tìm Hiểu Về Chiến Tranh Việt Nam (Viet Nam War)

D. HBr hoà tung trong nước.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Trên đây là gợi ý giải bài xích tập Hóa 11 bài Sự điện li bởi vì giáo viên hsnovini.com trực tiếp soạn theo chương trình mới nhất. Chúc chúng ta học tập vui vẻ