Nội dung bài bác họcAxit photphoric và muối photphat nghiên cứu vớt về cấu trúc phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, phương pháp điều chế H3PO4 trong chống thí nghiệm với trong công nghiệp. đặc điểm của muối hạt photphat (tính tan, tác dụng với axit, bội nghịch ứng với hỗn hợp muối khác), ứng dụng.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 11


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Axit photphoric

1.2.Muối photphat

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 11 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 11 Chương 2 hóa học 11


1.1.1. Kết cấu phân tử

*

Hình 1:Cấu sản xuất phân tử H3PO4

Photpho bao gồm số oxi hóa là +51.1.2. Tính chất vật líTinh thể trong suốt, rét chảy nghỉ ngơi 42,50C. Khôn xiết háo nước đề xuất dễ tung rữa, chảy trong nước ở bất kì tỉ lệ nào.Dung dịch axit sunfuric là hỗn hợp đặc, sánh, ko màu, bao gồm nồng độ 85%.1.1.3. Tính chất hóa học

1.1.3.1.Tính axít

Trong nước H3PO4 phân li theo 3 nấc:

H3PO4 (leftrightarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4- (leftrightarrows)H+ + HPO42-

HPO4 2-(leftrightarrows)H+ + PO43-

Dung dịch H3PO4 có tính chất chung của một axít và có độ dũng mạnh TB: mức 1 > nút 2 > mức 3

1.1.3.2. Tác dụng với bazơ

Tuỳ theo tỉ lệ chất tham gia phản nghịch ứng nhưng H3PO4 hình thành muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O (3)

(a = fracn_NaOHn_H_3PO_4)

Nếu a (leq)1 → NaH2PO4 (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4 (2)

Nếu a (geq)3 → Na3PO4 (3)

Nếu 13PO4 không tồn tại tính oxi hóa

Mặc dù Photpho bao gồm số oxi hóa cao nhất +5 nhưng lại H3PO4 không có tính oxi hoá như HNO3 bởi trong ion PO43- rất bền vững.H3PO4 là axít 3 nấc gồm độ bạo gan trung bình và không có tính oxi hoá.1.1.4. Điều chếTừ quặng photphorit hoặc apatit: Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 (đ) → 2H3PO4 + 3CaSO4

→ H3PO4 thu được không tinh khiết.

Từ photpho:

4 phường + 5O2 → 2 P2O5

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

→ phương pháp này H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ dài hơn.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ

1.1.5. Ứng dụngĐiều chế muối bột photphatSản xuất phân lân, dung dịch trừ sâuDược phẩm

1.2. Muối bột photphat


1.2.1. Tính tanMuối trung hoà với muối axit của sắt kẽm kim loại Na, K đều tan trong nướcVới những kim một số loại khác: Chỉ muối hạt đihiđrophotphat tan, còn sót lại đều ko tan hoặc ít tan1.2.2. Nhận ra ion photphatThuốc thử: dung dịch AgNO3Hiện tượng: Kết tủa color vàngPhương trình hóa học: 3Ag+ + PO4 3-→ Ag3PO4(màu vàng)

Video 2: nhận biết ion photphat


Bài 1:

Chia hỗn hợp H3PO4thành 3 phần bởi nhau:Trung hoà phần một vừa đủ do 300ml hỗn hợp NaOH 1,5M.Trộn phần nhị với phần bố rồi mang đến tiếp vào một trong những lượng dung dịch NaOH như đang dùng ở phần một, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được m gam muối. Quý giá m là:

Hướng dẫn:

(\ P1 : n_NaOH.frac13 = n_H_3PO_4 = 0,15 mol \ P2 + P3 : n_H_3PO_4 = 0,3 mol Rightarrow n_NaOH = 1,5n_H_3PO_4)⇒Tạo muối: NaH2PO4: x mol với Na2HPO4: y mol⇒nNaOH= x + 2y = 0,45; x + y = 0,3⇒x = y = 0,15 mol⇒Muối có 0,15 mol NaH2PO4và 0,15 mol Na2HPO4⇒m = 39,3g

Bài 2:

Cho sơ đồ vật phản ứng sau: Ca3(PO4)2→ phường → P2O5→ H3PO4. Để điều chế được 5 lít H3PO42M cầndùng hết bao nhiêu kg quặng photphorit? Biết năng suất của cả quy trình là 80%, hàm vị Ca3(PO4)2trongquặng chiếm phần 95%.

Hướng dẫn:

Giảsử cần mg quặng ⇒(m_Ca_3(PO_4)_2= 0,95m (g))⇒Thực tế chỉ có 0,8.0,95m = 0,76m (g) Ca3(PO4)2phản ứngCa3(PO4)2→ 2H3PO4310g 2.98g0,76m(g) 980g⇒m = 2040g = 2,04 kg

Bài 3:

Cho H3PO4tác dụng hết với dung dịch chứa m gam NaOH, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp X gồm chứa 2,51m gam chất tan. Những chất tan trong dung dịch X là:

Hướng dẫn:

Các phản ứng có thể xảy ra:(1) 3NaOH + H3PO4→Na3PO4+ 3H2O(2) 2NaOH + H3PO4→Na2HPO4+ 2H2O(3) NaOH + H3PO4→NaH2PO4+ H2OTa thấy:(n_NaOH = n_H_2O = 0,025m (mol))Bảo toàn khối lượng:(m_H_3PO_4 + m_NaOH= m)chất tan(+ m_H_2O)(Rightarrow m_H_3PO_4 = 1,61m (g) Rightarrow n_H_3PO_4 = 0,016m (mol))(Rightarrow n_NaOH: n_H_3PO_4 = 0,025m : 0,016m = 1,52 ( 1 ⇒Xảy ra phản ứng (2) với (3)Chất rã là Na2HPO4và NaH2PO4