Bài học tập này trình diễn nội dung: Axit nitric cùng muối nitrat . Dựa vào kết cấu SGK chất hóa học lớp 9, hsnovini.com sẽ tóm tắt lại hệ thống định hướng và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT NITRIC

I. Kết cấu phân tử và tính chất vật lí

*

Axit nitric là chất lỏng không màu, tung vô hạn vào nước.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 9 lý thuyết

II. Tính chất hoá học

1. Tính axit

HNO3 → H+ + NO3-

Làm quỳ tím hoá đỏTác dụng cùng với bazơ. VD: HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2OTác dụng với oxit bazơ. VD: 2HNO3 + MgO → Mg(NO3)2 + H2OTác dụng cùng với muối. VD: 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2. Tính oxi hoá

Tác dụng cùng với kim loạiHNO3 tác dụng với phần nhiều các sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt) oxi hoá sắt kẽm kim loại đến nút cao nhất, không hóa giải hiđro.

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2+ 2H2O

Cu + 4H+ + 2NO3- →Cu2+ + 2NO2 + 2H2O

Kim loại công dụng với HNO3 quánh nóng thì luôn giải phóng NO2Nếu HNO3 loãng thì tạo thành N2, NO, N2O, NH4NO3.HNO3 sệt nguội tiêu cực với nhôm, sắt, crôm.Tác dụng cùng với phi kim:HNO3 đặc có thể oxi hóa được S, P, C ... Trong điều kiện đun nóng. Ví dụ:

*

Tác dụng với thích hợp chất

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

III. Ứng dụng

Phần phệ axit nitric sản suất được dùng làm điều chế phân đạm. Dường như còn được sử dụng sản xuất dung dịch nổ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Zenly -

IV. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3

*

2. Trong công nghiệp

Axit nitric được cung ứng qua tía giai đoạn

Oxi hoá NH3

*

Oxi hoá NO:NO + O2 → 2NO2Hợp nước chế tác thành HNO3 : 4NO2 +O2 + 2H2O → HNO3

MUỐI NITRAT

I. đặc điểm của muối nitrat

1. đặc điểm vật lí

Tất cả những muối nitrat đều là hóa học rắn, dễ dàng tan vào nước cùng là điện li mạnh.

2. Bội nghịch ứng sức nóng phân

*

*

II. Ứng dụng

Các muối bột nitrat đa số được sử dụng làm phân bón hình như nó còn được gia công thuốc nổ.