Viết các phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp chất sau:


bài học kinh nghiệm cùng công ty đề:

Bài 5.

Bạn đang xem: Hoá 11 trang 20

 Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Hướng dẫn giải:

Phương trình phân tứ cùng ion xẩy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3+ + 3SO42- + 6Na+ + 6OH- → 2Fe(OH)3↓+ 6Na+ + 3SO42-Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓ NH4 + Cl- + Ag+ + NO3- → NH4+ + NO3- + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na+ + F- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không tồn tại phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ + 2Cl- → Fe2+ + 2Cl- + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K+ + OH- → K+ + CIO- + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O.


Trên đó là bài học tập "Giải bài xích 5 trang trăng tròn sgk chất hóa học 11" mà hsnovini.com mong gửi tới những em. Để tập luyện về kĩ năng làm bài xích thi với kiểm tra những em xem thêm tại phân mục "Đề thi học kì 2 lớp 11" nhé.

trường hợp thấy hay, hãy chia sẻ tới bằng hữu để thuộc học và tham khảo nhé! Và đừng quên xem tương đối đầy đủ các bài xích Giải bài bác tập chất hóa học Lớp 11 của hsnovini.com.

tự khóa:

bài trước
In bài bác này
bài sau
Chia sẻ trang này
các bài học liên quan

bài bác 2 trang 22 sgk hóa học 11


Môi ngôi trường của dung dịch này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho biết thêm màu của quỳ tím trong dung dịch này.

bài xích 3 trang 22 sgk chất hóa học 11


Hãy cho thấy màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Pivot Table - Hướng Dẫn Dùng Pivottable Trong Excel


*

bài bác 4 trang 22 sgk chất hóa học 11


Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:
*

bài bác 5 trang 23 sgk hóa học 11


Phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi

bài xích 6 trang 23 sgk hóa học 11


Kết tủa CdS được tạo nên thành trong dung dịch bằng cặp chất nào tiếp sau đây ?
*

bài xích 7 trang 23 sgk chất hóa học 11


Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của bội phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch chế tạo ra thành từng kết tủa sau:

report thực hành: Tính axit-bazơ. Phản bội ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li


Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơLời giải:- Dụng cụ: + mặt kính đồng hồ...
những chương học và chủ thể lớn
Học xuất sắc các môn khác lớp 11

bài học trông rất nổi bật nhất

Đề thi lớp 11 new cập nhật


Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


phương pháp Toán học danh sách trường học chủng loại văn bản tài liệu Mã vùng năng lượng điện thoại lịch Vạn Niên