Nhằm củng nuốm kiến thức tương tự như kĩ năng giải bài tập của chương 6 : Dung dịch. hsnovini.com xin share với chúng ta bài 44: Bài luyện tập 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Độ tung và các yếu tố hình ảnh hưởng

Khái niệm:

Độ chảy (S) của một hóa học là số gam chất đó rã được vào 100 g nước để tạo thành hỗn hợp bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Bạn đang xem: Hóa 8 bài luyện tập 8

Các yếu tố tác động đến độ tan:

Độ rã của chất rắn vẫn tăng, trường hợp tăng nhiệt độ độ.Độ chảy của hóa học khí vẫn tăng, nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

2. Nồng độ dung dịch

Nồng độ tỷ lệ (kí hiệu C%) của một dung dịch cho biết số gam hóa học tan gồm trong 100 g dung dịch:
Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết thêm số mol hóa học tan trong một lít dung dịch.

CM=(fracnV)(mol/l)

3. Cách pha chế dung dịch

Để điều chế dung dịch theo nồng độ mang lại trước, ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Tính các đại lượng yêu cầu dùng.

Bước 2: điều chế dung dịch theo đại lượng đang xác định.


Câu 1: Trang 151 sgk hóa 8

Các kí hiệu sau cho chúng ta biết đầy đủ điều gì ?

a) (S_KNO_3(20^0C)) = 31,6 g; (S_KNO_3(100^0C)) = 246 g

(S_CuSO_4(20^0C)) = 20,7 g; (S_CuSO_4(100^0C)) = 75,4 g

b) (S_CO_2(20^0C, 1 atm)) = 1,73 g; (S_CO_2(60^0C, 1 atm)) = 0,07 g


Câu 2 : Trang 151 sgk hóa 8

Bạn em đã pha loãng axit bằng phương pháp rót tự từ trăng tròn g dung dịch H2SO4 50% vào nước và tiếp nối thu được 50 g hỗn hợp H2SO4

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau lúc pha loãng

b) Tính mật độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung chất dịch này có trọng lượng riêng là 1,1 g/cm3.


Câu 3 : Trang 151 sgk hóa 8

Biết (S_K_2SO_4(_20^0C)) = 11,1 g. Hãy tính độ đậm đặc phẩn trăm của hỗn hợp K2SO4bão hòa ở nhiệt độ này.


Câu 4 : Trang 151 sgk hóa 8

Trong 800 ml của một dung dịch gồm chứa 8 g NaOH.

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người (Trang 37)

a) Hãy tính mật độ mol của hỗn hợp này.

b) cần thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung nhờn này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?