Hướng dẫn giải bài bác 16: tính chất hoá học tập của kim loại, sách giáo khoa hóa học 9. Nội dung bài bác Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chăm đề hóa học, … bao gồm trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Bạn đang xem: Hoá 9 bài 2 trang 51


Lý thuyết

I. Phản ứng của kim loại với phi kim

1. Tính năng với oxi

Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,…) chức năng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc ánh nắng mặt trời cao, tạo thành thành oxit.

2. Tính năng với phi kim không giống (Cl.,, S,…)

Nhiều kim loại tính năng với những phi kim, chế tác thành muối.

II. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp axit

Nhiều kim loại tác dụng với hỗn hợp axit (HCl,…) chế tác thành muối bột và H2.

III. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp muối

Kim lọại hoạt dộng khỏe khoắn hơn (trừ Na, K, Ba,…) công dụng với muối bột của sắt kẽm kim loại yếu hơn, tạo thành muối hạt và kim loại mới.

Dưới đó là phần chỉ dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 9. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hsnovini.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức trả lời những câu hỏi, giải các bài tập chất hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 9 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời, bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 51 sgk chất hóa học 9

Kim loại bao gồm những đặc thù hoá học nào? lấy thí dụ cùng viết các phương trinh hoá học tập minh hoạ với kim loại magie.


Trả lời:

Kim loại tất cả các đặc điểm hóa học tập là:

– chức năng với oxi.

Thí dụ: 2Mg +O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

– công dụng với phi kim khác

Thí dụ: Mg + Cl­2 (xrightarrowt^0) MgCl2

– tác dụng với dung dịch axit

Thí dụ: Mg +2 HCl → MgCl2 + H2↑


d) can xi + Clo.

Bài giải:

Các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 (xrightarrowt^0) CaCl2

4. Giải bài bác 4 trang 51 sgk chất hóa học 9

Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các thay đổi sau đây:

*

Bài giải:

1) Mg +Cl2 (xrightarrowt^0) MgCl2

2) 2Mg + O2 (xrightarrowt^0) 2MgO

3) Mg + H2SO­4 loãng → Mg SO4 +H2↑

4) Mg + 2 AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S → MgS↓

5. Giải bài bác 5 trang 51 sgk hóa học 9

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hoá học tập khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho 1 đinh sắt vào ống thử đựng hỗn hợp CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuS04.

Bài giải:

a) hiện nay tượng: fe bị rét chảy, phun thành những hạt sáng mặt khác thu được FeCl3 có màu đỏ nâu.

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

b) hiện nay tượng: thanh sắt rã dần, có kim loại màu đỏ sinh ra dính vào đinh sắt mặt khác dung dịch màu xanh lá cây lam phai và nhạt màu dần.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu↓ (màu đỏ)

c) hiện tại tượng: Viên kẽm tung dần mang lại hết, greed color của dung dịch CuSO4 phai màu dần đồng thời xuất hiện thêm kim loại màu đỏ.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓ (đỏ)

6. Giải bài bác 6 trang 51 sgk chất hóa học 9

Ngâm một lá kẽm trong đôi mươi g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm không tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm đang phản ứng với hỗn hợp trên với nồng độ phần trăm của hỗn hợp sau bội phản ứng.

Bài giải:

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

⇒ nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 ⇒ ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

⇒ mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

⇒ mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

Ta có:

mdd sau phản ứng = mdd CuSO4 + mZn – mCu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

7. Giải bài bác 7* trang 51 sgk hóa học 9

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat tính đến khi đồng chẳng thể tan thêm được nữa. đem lá đồng ra, cọ nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy trọng lượng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bội nghĩa nitrat đã sử dụng (giả thiết cục bộ lượng bội bạc giải phóng dính hết vào lá đồng).

Xem thêm: Á Hậu Thúy Ngân Tung Ảnh Gợi Cảm, Lần Đầu Nói Về Tình Cảm Với Trương Thế Vinh

Bài giải:

Phương trình hóa học:

(Cu + m 2AgNO_3 o Cu(NO_3)_2 + 2Ag m downarrow )

Theo PTHH:

1 mol Cu tính năng với 2 mol AgNO3 thì trọng lượng tăng 152 gam

x mol Cu công dụng với 2x mol AgNO3 thì cân nặng tăng 1,52 gam

Suy ra:

(Rightarrow x = 1,52over 152=0,01, (mol))

( Rightarrow n_AgNO_3 = 2.0,01=0,02 m left( mol ight))

Nồng độ dung dịch AgNO3:

(CM_AgNO_3 = n over V = m 0,02 over 0,02 = 1left( M ight))

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 9 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Chúc các bạn làm bài môn chất hóa học lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào cực nhọc đã tất cả hsnovini.com“


This entry was posted in hóa học lớp 9 and tagged bài 1 trang 51 hóa 9, bài 1 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 1 trang 51 sgk hóa học 9, bài xích 16 trang 51 hóa 9, bài xích 2 trang 51 hóa 9, bài bác 2 trang 51 sgk Hóa 9, bài 2 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài 3 trang 51 hóa 9, bài xích 3 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 3 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 4 trang 51 hóa 9, bài bác 4 trang 51 sgk Hóa 9, bài 4 trang 51 sgk hóa học 9, bài 5 trang 51 hóa 9, bài 5 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 5 trang 51 sgk hóa học 9, bài 6 trang 51 hóa 9, bài 6 trang 51 sgk Hóa 9, bài bác 6 trang 51 sgk chất hóa học 9, bài bác 7 trang 51 hóa 9, bài xích 7 trang 51 sgk Hóa 9, bài 7 trang 51 sgk chất hóa học 9, câu 1 trang 51 hóa 9, Câu 1 trang 51 sgk Hóa 9, câu 2 trang 51 hóa 9, Câu 2 trang 51 sgk Hóa 9, câu 3 trang 51 hóa 9, Câu 3 trang 51 sgk Hóa 9, câu 4 trang 51 hóa 9, Câu 4 trang 51 sgk Hóa 9, câu 5 trang 51 hóa 9, Câu 5 trang 51 sgk Hóa 9, câu 6 trang 51 hóa 9, Câu 6 trang 51 sgk Hóa 9, câu 7 trang 51 hóa 9, Câu 7 trang 51 sgk Hóa 9.