Đề bài

Dẫn nhàn rỗi 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một trong những dung dịch bao gồm hòa tan 6,4 gam NaOH, thành phầm là muối bột Na2CO3.

Bạn đang xem: Hoá 9 bài 3 trang 27

a) chất nào đã lấy dư cùng dư là từng nào (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản nghịch ứng.


Hướng dẫn giải

*


Đổi số mol CO2 ; mol NaOH

Viết PTHH: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Lập tỉ lệ (fracn_NaOH2,với,fracn_CO_21)

Tỉ lệ nào bé dại hơn thì hóa học đó bội nghịch ứng hết. Mọi giám sát theo chất phản ứng hết.


Lời giải

Số mol: nCO2 = (frac1,56822,4) = 0,07 mol; nNaOH = (frac6,440) = 0,16 mol

Phương trình hóa học:

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Theo PTHH 2 1 ( mol)

Theo đề bài bác 0,16 0,07 ( mol)

Ta có: (frac0,162, > ,frac0,071).

Xem thêm: Trong Phản Ứng Nào Sau Đây Nitơ Thể Hiện Tính Khử Trong Phản Ứng Với

Vậy CO2 phản ứng hết. NaOH dư. Mọi tính toán theo số mol của CO2

Theo PTHH: nNaOH pư = 2nCO2 = 2.0,07 = 0,14 (mol)

=> nNaOH dư = 0,16 – 0,14 = 0,02 (mol)

a) chất còn dư là NaOH cùng dư: 0,02 x 40 = 0,8 g

b) nNa2CO3 = nCO2 = 0,07 (mol)

Khối lượng muối hạt Na2CO3 sinh sản thành là: 0,07 x 106 = 7,42 g.


Bài tập & Lời giải: