– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một số Bazơ quan trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 8 trang 30

1. Tính chất dung dịch can xi hiđroxit

Để bao gồm dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hài hòa một không nhiều vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, hóa học lỏng chiếm được là dung dịch Ca(OH)2.

2. đặc thù hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 bao gồm những tính chất của một bazơ tan.

a) Làm chuyển màu sắc qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein ko màu thành color đỏ.

b) tính năng với axit, chế tạo ra thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) công dụng với axit tạo nên thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) công dụng với dung dịch muối.


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua khu đất trồng trọt.

– Khử độc những chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt và xác bị tiêu diệt động vật…

Thang PH biểu lộ độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: hỗn hợp trung tính (nước cất bao gồm PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch gồm tính bazơ, PH càng béo độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài tập với trả lời câu hỏi Sách giáo khoa trang 30 – một số trong những bazơ đặc biệt – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết các phương trình hóa học tiến hành những thay đổi hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có cha lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận ra chất đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím cùng dd HCl để phân biệt được mỗi hóa học theo sơ đồ nhận ra sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình hóa học của phản bội ứng khi mang lại dung dịch NaOH công dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) muối natri hiđrosunfat. B) muối natrisunfat.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lượng Giác 11 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Giải bài xích 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một hỗn hợp bão hòa khí CO2 vào nước gồm pH = 4. Hãy phân tích và lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 cùng với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 gồm pH = 4, nghĩa là dung dịch gồm tính axit yếu. Bởi vì khí CO2 tác dụng với nước chế tạo thành axit cacbonic, là 1 trong axit hết sức yếu: