Bài giảng đi vào tò mò Sự điện li là gì? Chất năng lượng điện li là gì? Rèn luyện tài năng quan gần kề thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li,Phân biệt được hóa học điện li, chất không điện li, hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu.

Bạn đang xem: Hóa học 11 bài 1


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại những chất năng lượng điện li

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng caoChương 1 bài 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình bày cách triển khai thí nghiệm đồng loạt bằng nguồn điện áp và chất hóa học làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: cỗ dụng cụ chứng tỏ sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, xem sét này dụng cụ triển khai thí nghiệm hơi rườm rà nên khi triển khai cho học viên quan sát, GV thường sử dụng thiết bị demo tính dẫn điện đơn giản và dễ dàng như sau:

Video 1: phân tích Sự điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không có tác dụng đèn vạc sángGiải thích:Cho nguyên lý thử tính dẫn năng lượng điện vào lần lượt các cốc đựng những chất khác nhau.Bóng đèn phát sáng minh chứng chất đựng trong cốc đó bao gồm tính dẫn điện.​Kết luận: dung dịch Axit, bazơ với muối đông đảo dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối bột trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion khiến cho dd của bọn chúng dẫn điện.Quá trình phân li các chất vào H2O ra ion là sự việc điện li.Những chất tan vào H2O phân li thành những ion gọi là chất điện li.Sự năng lượng điện li được màn biểu diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại các chất điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành thử nghiệm với hóa học điện li mạnh mẽ như hỗn hợp NaOH và hóa học điện li yếu như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả hai dung dịch phần lớn làm đèn điện phát sáng. đèn điện ở dung dịch axit axetic sáng sủa mờ rộng ở hỗn hợp NaOH cực kỳ nhiềuGiải thích:ở cùng nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế nữa CH3COOH. Lượng ion càng nhiều thì tính dẫn năng lượng điện càng tăng buộc phải bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng hơn.Nhận xét: phụ thuộc mức độ phân li thành ion của các chất năng lượng điện li không giống nhau, người ta phân thành chất điện to gan và hóa học điện li yếu.1.2.2. Chất điện li mạnh, chất điện li yếu

*Chất năng lượng điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li mạnh khỏe là chất khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion.Phương trình năng lượng điện li NaCl: (chú ý áp dụng mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít bạo gan HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết những muối.Ví dụ: Tính nồng độ của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch chất điện li to gan lớn mật nên ta gồm phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy nồng độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu hèn là chất khi chảy trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.Phương trình năng lượng điện li: (chú ý áp dụng 2 mũi tên trái hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ vào dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử phối hợp thì tất cả 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử còn lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quá trình phân li của chất điện li yếu hèn là quá trình cân bằng động, theo đúng nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Lý Thuyết Hệ Số Góc Của Đường Thẳng Y=Ax+B, Hệ Số Góc Của Một Đường Thẳng Là Y = Ax + B


Bài 1:

Xác định chất điện li mạnh, năng lượng điện li yếu cùng viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất năng lượng điện li khỏe khoắn là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất điện li yếu đuối là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ sinh sống dạng kết tủa đề nghị phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu cần phân li cũng yếu đuối theo 2 nấc như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy độ đậm đặc của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình năng lượng điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy mật độ của ion Ba2+là 0,1M cùng ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình năng lượng điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch cất 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- với y mol SO42-. Tổng cân nặng muối tan tất cả trong hỗn hợp là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y

Hướng dẫn:

Các ion vào dịch tồn tại cùng nhau vì ghép những ion không chế tạo ra kết tủa.

Áp dụng định lao lý bảo toàn năng lượng điện ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết hòa hợp (1) cùng (2) ta có hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)