Nội dung bài học kinh nghiệm giúp học sinh nắm bắt sự sắp xếp những electron vào vỏ nguyên tử của những nguyên tố như vậy nào? cách viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử, đặc điểm của electron phần ngoài cùng
Bạn đang xem: Hóa học lớp 10 bài 5

1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Thứ tự những mức năng lượng của nguyên tử

1.2.Cấu hình electron của nguyên tử

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 chất hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 5 Chương 1 hóa học 10


Các electron trong nguyên tử sống trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp mang lại cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

*

Hình 1:Sơ trang bị phân bố những mức tích điện của các lớp và phân lớp
Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 4 Vật Lí 10: Sự Rơi Tự Do, Giải Sbt Vật Lí 10

1.2.1. Cấu hình electronCấu hình e trình diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp không giống nhau.Cách viết cấu hình e như sau:Bước 1: xác minh số electron của nguyên tửBước 2:Phân bố những electron theo đồ vật tự mức tích điện ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s…) và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa về tối đa 2 electron, phân lớp phường chứa tối đa 6e, phân lớp d chứa buổi tối đa 10 electron, phân lớp f chứa buổi tối đa 14 e.Qui ước phương pháp viết thông số kỹ thuật e:Số trang bị tự của lớp được viết bằng các số (1,2,3,...)Phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái thường: s phường d fSố e viết bên trên kí hiệu của những phân lớp như số mũ (s2, p6)Ví dụ:H (Z=1): 1s1 g H là yếu tố sLi (Z = 3): 122 2s1 g Li là yếu tắc sCl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 g Cl là thành phần pFe (Z = 26): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 g sắt là nguyên tố d hay 1s2 2s2 2p6 3s23p6 3d6 4s2​​Ghi chú:​Nguyên tố s:e cuối cùng điền vào phân lớp s.Nguyên tố p: e sau cuối điền vào phân lớp pNguyên tố d: e sau cuối điền vào phân lớp d1.2.2. Thông số kỹ thuật electron của 20 nguyên tố đầu tiên

Z

Kí hiệu

Cấu hình electron

1

H

1s1

2

He

1s2

3

Li

1s22s1

4

Be

1s22s2

5

B

1s22s22p1

6

C

1s22s22p2

7

N

1s22s22p3

8

O

1s22s22p4

9

F

1s22s22p5

10

Ne

1s22s22p6

11

Na

1s22s22p6 3s1

12

Mg

1s22s22p6 3s2

13

Al

1s22s22p6 3s2 3p1

14

Si

1s22s22p6 3s2 3p2

15

P

1s22s22p6 3s2 3p3

16

S

1s22s22p6 3s2 3p4

17

Cl

1s22s22p6 3s2 3p5

18

Ar

1s22s22p6 3s2 3p6

19

K

1s22s22p6 3s2 3p6 4s1

20

Ca

1s22s22p6 3s2 3p6 4s2

1.2.3. Đặc điểm của lớp electron xung quanh cùngNguyên tử của tất cả các nguyên tố gồm tối đa 8 e phần ngoài cùng.

Số e lớp ngoài cùng

Tính chất

*1, 2, 3 e

*4 e

*5, 6, 7 e

*8 e (trừ He)

*kim loại (trừ H, He, B)

*kim nhiều loại hoặc PK

*phi kim

*khí hãn hữu (khí trơ)

Ví dụ:

Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1(kim loại)

Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5(phi kim)

Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6(khí hiếm)


Bài 1:

Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tố có Z = 20, Z = 21, Z = 22,Z = 24, Z = 29 và mang lại nhận xét cấu hình electron của các nguyên tố đó khác nhau như chũm nào ?

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của những nguyên tố tất cả :

Z = đôi mươi : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2Z = 21 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d14s2Z = 22 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2Z = 24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1Z = 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Nhận xét:

Cấu hình Z =20 không giống với các cấu hình còn lại sống chỗ không tồn tại phân lớp 3d.Cấu hình Z =24 cùng Z = 29 có 1 electron ở phân lớp 4s.Bài 2:

Nguyên tử Fe tất cả Z = 26. Hãy viết thông số kỹ thuật elctron của Fe.

Nếu nguyên tử sắt bị mất hai electron, mất tía electron thì các thông số kỹ thuật electron tương ứng sẽ thế nào ?