Ở bài học trước ta đã biết chất được tạo nên từ các nguyên tố, Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết nên công thức hóa học để biểu diễn chất. Nội dung bài học hôm nay sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa của công thức hóa học.

Bạn đang xem: Hóa học lớp 8 bài 9


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Công thức hoá học của đơn chất

1.2.Công thức hoá học của hợp chất

1.3.Ý nghĩa của công thức hoá học

1.4.Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 9 Hóa học 8

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề Bài 9 chương 1 Hóa học 8


1.1.1. Đơn chất kim loạiHạt hợp thành là nguyên tử: Ký hiệu hoá học được coi là công thức hoá học.Ví dụ: Cu, Na, Zn, Fe.1.1.2. Đơn chất phi kimHạt hợp thành là nguyên tử : Ký hiệu hoá học là công thức hoá học.Ví dụ: C, P, S.Hạt hợp thành là phân tử (Thường là 2): Thêm chỉ số ở chân ký hiệu.Ví dụ:O2, H2, N2.
Công thức hoá học của hợp chất gồm ký hiệu của nhưng nguyên tố tạo ra chất, kèm theo chỉ số ở chân.Tổng quát: AxBy; AxBYCzVí dụ: H2O, CO2, NaCl.

*Lưu ý: CaCO3 thì CO3 là nhóm nguyên tử.


*

Hình 1: Ba phân tử nước 3H2O (6H, 3O)

*

Hình 2: Hai phân tử Clo 2Cl2(4Cl)

Mỗi công thức hoá học chỉ 1 phân tử của chất cho biết:

Nguyên tố nào tạo ra chất.Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất.Phân tử khối của chất.

Ví dụ 1: Từ công thức hóa học của N2

Đơn chất được tạo bởi nguyên tố NitơCó 2 nguyên tử Nitơ tạo thành phân tửPhân tử khối bằng: 14.2 = 28 đvC

Ví dụ 2:Từ công thức hóa học của CaCO3

Canxi cacbonat là hợp chất được tạo nên từ 3 nguyên tố là Canxi, Cacbon, OxiCó 1 nguyên tử Canxi, 1 nguyên tử Cacbon, 3 nguyên tử Oxi trong 1 phân tử CaCO3Phân tử khối của CaCO3là: 40 + 12 + 16.3 = 100 đvC

Lưu ý cách viết:

Ký hiệu: 2Cl và Cl2.Chỉ số: CO2.Hệ số: 2H2O, 3H2.

1.4. Tổng kết


*

Hình 3:Sơ đồ tư duy bài Công thức hóa học


Bài tập minh họa


Bài 1:

Cho biết đâu là đơn chất kim loại đâu là đơn chất phi kim trong các chất sau đây:Al, O2, O3, Cu, N2, Mg, H2,C

Hướng dẫn:Đơn chất kim loại:Al,Cu,MgĐơn chất phi kim:O2, O3, N2, H2,CBài 2:

Viết công thức hóa học của:

a- Bari sunfat biết phân tử có 1 Ba, 1S và 4O

b- Bạc clorua biết phân tử có 1Ag và 1Cl

c- Rượu etylic biết phân tử có 2 C, 6 H và 1O

d- Natri hiđrocacbonat biết phân tử có 1Na, 1H, 1C và 3O

Hướng dẫn:

a- Bari sunfat: BaSO4

b- Bạc clorua: AgCl

c- Rượu etylic: C2H5OH

d- Natri hiđrocacbonat: NaHCO3

Bài 3:

Cho biết ý nghĩa của công thức hóa học sau: Khí Clo (Cl2)

Hướng dẫn:Khí Clo (Cl2) do một nguyên tố Clo cấu tạo nên.Có hai nguyên tử clo (2Cl) trong 1 phân tử chất.Phân tử khối của Cl2 : PTK(Cl2) = 2.35,5 = 71 (đvC)

3. Luyện tập Bài 9 Hóa học 8


Sau bài học cần nắm: Cách ghi và ý nghĩa củacông thức hóa học.


3.1. Trắc nghiệm


Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 9 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.


Câu 1:Cách viết nào sau đây biểu diễn 2 phân tử khí oxi?


A.2OB.O2C.2O2D.2O3

Câu 2:

Trong 2 phân tử khí cacbonic( CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?


A.2.B.3.C.4.D.5.

Câu 3:

Phân tử Sắt (III) Clorua có chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?


A.Fe1Cl3B.Fe1Cl3C.FeCl3D.Fe1CL3

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


3.2. Bài tập SGK và Nâng cao


Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 8 Bài 9.

Xem thêm: So Sánh Hô Hấp Kị Khí Và Hô Hấp Hiếu Khí Và Kỵ Khí, Phân Biệt Hô Hấp Hiếu Khí Và Hô Hấp Kị Khí

Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 8

Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 8

Bài tập 3 trang 33 SGK Hóa học 8

Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 8

Bài tập 9.1 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.2 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.3 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.4 trang 12 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.5 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.6 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.7 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.8 trang 13 SBT Hóa học 8


4. Hỏi đáp về Bài 9 chương 1 Hóa học 8


Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mụcHỏi đápđể cùng cộng đồng Hóa hsnovini.com thảo luận và trả lời nhé.


*

MGID

Bài học cùng chương


Hoá học 8 Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
Hoá học 8 Bài 2: Chất
Hoá học 8 Bài 3: Bài thực hành 1
Hoá học 8 Bài 4: Nguyên tử
Hoá học 8 Bài 5: Nguyên tố hóa học
Hoá học 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8


Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Đại số 8 Chương 1

Hình học 8 Chương 1


Ngữ văn 8

Lý thuyết Ngữ Văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Trong lòng mẹ


Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Unit 1 Lớp 8 My friend

Tiếng Anh 8 mới Unit 1


Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Vật Lý 8 Chương 1


Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Ôn tập Hóa học 8 Chương 1


Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Ôn tập Sinh 8 Chương 1


Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 2 LSTG Cận Đại


Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Châu Á


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 1


Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 1


Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 8

Đề thi giữa HK2 lớp 8

Đề thi HK1 lớp 8

Đề thi HK2 lớp 8

5 bài văn mẫu hay Trong lòng mẹ

Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ

Tôi đi học

Trong lòng mẹ

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK Hè

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK1

Video Toán Nâng cao lớp 8- HK2


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

hsnovini.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247