Khi nối các đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và hỗn hợp saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Hóa lớp 11 bài 1

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, fan ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ với muối phần nhiều dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã mang thiết và sau này thực nghiệm đã xác nhận rằng: 

Tính dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp axit, bazơ và muối là do trong hỗn hợp của chúng có những tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được điện thoại tư vấn là những ion.

Quá trình phân li các chất nội địa ra ion là sự việc điện li. đông đảo chất rã trong nước phân li ra ion được gọi là những chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ và muối là đầy đủ chất điện li.

Sự năng lượng điện li được màn biểu diễn bằng phương trình điện li.

Ví dụ:

- muối bột phân li thành cation kim loại và anion gốc axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion cội axit:

*

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự điện li

- Sự điện li là quá trình phân li thành những ion (cation, anion) khi chất tan vào nước hoặc lạnh chảy.

- hóa học điện li là đầy đủ chất lúc tan vào nước sinh sản thành hỗn hợp dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ điện li

- Để biểu hiện mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) và tổng số bộ phận hòa rã (n0).

*

+ tỉ trọng phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng mật độ mol của hóa học tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ điện li α phụ thuộc vào:

+ thực chất của chất tan.

+ bản chất của dung môi.

+ nhiệt độ

+ Nồng độ chất điện li.

2. Hóa học điện li mạnh mẽ và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất năng lượng điện li táo tợn là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hoà tan rất nhiều phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li to gan lớn mật là những axit to gan như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ mạnh dạn như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và phần lớn các muối.

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, bạn ta dùng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) hóa học điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu đuối là chất khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà chảy phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Những chất điện li yếu là các axit yếu hèn như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; những bazơ yếu hèn như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li yếu, tín đồ ta sử dụng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Năm 1928 Nhân Vật Hoạt Hình Nào Lần Đầu Tiên Xuất Hiện ? Năm 1928 Nhân Vật Hoạt Hình Nào Lần Đầu

Ví dụ:

*

Cân bởi điện li là cân bằng động. Giống hệt như mọi cân đối hoá học tập khác, cân đối điện li cũng tuân theo nguyên lí di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.