những loại ARN

Cấu trúc Chức năng
mARN Gồm 1 mạch polynuclêôtit, mạch thẳng. Đầu 5’ có trình tự nuclêôit quánh hiệu(khôngđuợc dịch mã) sát codon mở đầu để ribôxôm nhận ra và thêm vào Mang tin tức di truyền cấu trúc chuỗi pôlypeptit
tARN Mạch đối kháng xẻ 3 thuỳ, thuỳ giữa có anticôđon. Đầu 3’ có axit amin Mang axit amin cho ribôxôm thâm nhập dịch mã
rARN Là 1 mạch pôlynuclêôtit dạng mạch đối chọi hoặc quấn lại như tARN Là thành phần cấu tạo ribôxôm


a. Khái niệm

Phiên mã là quy trình tổng hợp phân tử ARN trường đoản cú mạch mã gôc của gen. Thực chất của quá trình phiên mã là truyền đạt tin tức trên mạch mã nơi bắt đầu sang phân tử ARN.

Bạn đang xem: Kết quả của quá trình phiên mã

Quá trình này diễn ra trong nhân, sống kì trung gian của tế bào giữa 2 lần phân bào, thời điểm NST vẫn giãn xoắn.

b.Diễn biến quá trình phiên mã

quá trình phiên mã ra mắt theo các bước:

Bước 1. Khởi đầu:

Enzym ARN pôlimeraza dính vào vùng điều hoà làm gen toá xoắn để lộ ra mạch gốc tất cả chiều 3’→ 5’ và bắt đầu tổng hòa hợp mARN tại vị trí đặc hiệu.

Bước 2. Kéo dãn chuỗi ARN:

Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch nơi bắt đầu trên gen tất cả chiều 3’ → 5’ và gắn những nuclêôtit trong môi trường xung quanh nội bào liên kết với cácnuclêôtittrên mạch nơi bắt đầu theo chính sách bổ sung: Agốc- Umôi trường, Tgốc- Amôi trường, Ggốc– Xmôi trường, Xgốc– Gmôi trường, để tổng hợp cần mARN theo chiều 5’ → 3’.

Vùng làm sao trên ren vừa phiên mã dứt thì 2 mạch đối kháng của gen đóng góp xoắn ngay lập tức lại.

Bước 3.Kết thúc:

Khi enzym dịch rời đến cuối gen, gặp gỡ tín hiệu xong thì quy trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN được giải phóng.


*

Kết quả: 1 lần phiên mã 1 ren tổng hợp nên 1 phân tử ARN, bao gồm trình tự như là với mARN bổ sung nhưng chũm T bằng U.


Ý nghĩa:hình thành các loại ARN thâm nhập trực tiếp vào quá trình sinh tổng thích hợp prôtêin biện pháp tính trạng.

Loigiaihay.com


– Là quá trình media tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép lịch sự ARN mạch đơn.

– Ở tất cả các virút bao gồm ADN mạch kép, vi trùng và những sinh vật dụng nhân thực đều sở hữu quá trình phiên mã.

– Ở sinh đồ dùng nhân thực quy trình phiên mã ra mắt trong nhân tế bào, sinh hoạt kì trung gian thân hai lần phân bào, lúc ấy nhiễm sắc đẹp thể (NST) dãn xoắn.

2. Diễn biến quá trình phiên mã

Quá trình phiên mã tất cả những tiến độ chính sau:

a. Mở đầu

Enzim ARN-polimeraza dính vào vùng bắt đầu làm gen túa xoắn nhằm lộ mạch mã gốc bao gồm chiều 3’-5’ và bước đầu tổng thích hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (điểm khởi đầu)

b. Kéo dài

ARN-polimeraza trượt dọc từ mạch gốc của gen theo chiều 3’-5’ tổng thích hợp mạch mARN theo hướng từ 5’ => 3’ và theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X).

c. Kết thúc

Enzim dịch chuyển đến khi chạm mặt mã kết thúc thì ngừng phiên mã, phân tử mARN được giải phóng.

– Ở sinh thiết bị nhân sơ: mARN sau phiên mã được trực tiếp cần sử dụng làm khuôn để tổng phù hợp protein.

– Ở sinh vật nhân thực: mARN sau phiên mã phải cắt bỏ những intron, nối các exon lại với nhau new tạo thành mARN trưởng thành, tiếp đến mARN trưởng thành đi qua màng nhân, ra tế bào hóa học làm khuôn tổng hợp protein.

Kết luận: Trong nhị mạch của gene chỉ gồm mạch khuôn (mạch mã gốc) được phiên mã thànhmARN theo nguyên tắc bổ sung rồi tự nhân ra tế bào hóa học để thâm nhập vào quy trình dịch mã. Quá trình dịch mã được triển khai từ điểm bắt đầu và xong ở điểm ngừng của gen.

* Sơ đồ quy trình phiên mã


*

3. Các công thức cơ phiên bản liên quan tiền đến quá trình Phiên mã

Nếu call mạch nơi bắt đầu của gen là mạch 1 ta có mối liên quan về con số các đơn phân giữagen với ARN:

Um = A1 = T2 ;

Am = T1 = A2 ;


Xm = G1 = X2 ;

Gm = X1 = G2

Nếu xét mối đối sánh tương quan các nuclêôtit của 2 mạch đối chọi ta có:

T = A = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 = Um + Am

G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 = Xm + Gm

Suy ra:


*

4. Bài tập về quá trình phiên mã

Các chúng ta cũng có thể làm bài tập trắc nghiệm về quá trình phiên mã tại ĐÂY.


Trong Sinh học, phiên mã là quá trình tổng thích hợp RNA trường đoản cú mạch khuôn của gen. Trong quá trình này, trình tự những đêôxyribônuclêôtit làm việc mạch khuôn của ren (bản hóa học là DNA) được đổi khác (phiên) thành trình tự những ribônuclêôtit của RNA theo cơ chế bổ sung.<1><2><3>


*

Trong quá trình phiên mã, enzym RNA-pôlymêraza (RNA-pol) vẫn trượt trên DNA, rước mạch mã gốc (nét trực tiếp đen) làm cho khuôn, tổng đúng theo nên bản mã phiên (nét xanh) là RNA tin tức (mRNA).

Thuật ngữ này dịch trường đoản cú nguyên nơi bắt đầu tiếng Anh: transcription (phát âm IPA: /træn"skrɪpʃən/, giờ Việt: t"ran-crip-sân), trước kia (khoảng trước 2004) ở vn dịch là sao mã, nay đã thống nhất cả nước dịch là phiên mã.<1><4><5>

Vì có rất nhiều loại RNA khác nhau (như mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, tmRNA v.v), nhưng mà chỉ có mRNA (RNA thông tin) là phiên bản phiên mã cần sử dụng làm khuôn nhằm dịch mã di truyền thành trình tự những amino acid vào chuỗi pôlypeptit, từ đó tạo thành sản phẩm đặc trưng nhất là prôtêin, cần - theo nghĩa eo hẹp và hay sử dụng - thì phiên mã là quy trình tổng thích hợp mRNA.

Quá trình này chỉ ra mắt khi có vai trò gia nhập của các yếu tố phiên mã, trong gồm vai trò cơ bản thuộc về enzym phiên mã,tạo thành nhóm enzym call là RNA-pôlymêraza.

Quá trình phiên mã khôn cùng phức tạp, cơ mà đã được nghiên cứu tường tận và hiểu biết đưa ra tiết, tốt nhất là ở đối tượng là trực trùng E. Coli. Tuy nhiên, những nhà công nghệ đã tiến hành phiên mã ngoài tế bào sống, tức là phiên mã in vitro trong phòng thí nghiệm. Ở đó, quá trình phiên mã đề nghị tối thiểu đông đảo thành phần sau.<6><7><8>


Nguyên thiết bị liệu: các NTP (nucleoside triphosphate) đó là các ribônuclêôtit A, U, G với X (hay C tức cytosine) đã được hoạt hoá, gồm: ATP, UTP, GTP cùng CTP.Enzym RNA pôlymêraza.DNA khuôn.

Ngoài ra, cần phải có:

Nước đựng làm dung môi với những thành phần trên nghỉ ngơi tỉ lệ yêu thích hợp.Diethyl pyrocarbonate (DEPC) tốt diethyl dicarbonate (tên theo IUPAC) nhằm khử hoạt tính RNase (enzym ribônuclêôtiđaza) vào dung dịch và xử lí những dụng nỗ lực thí nghiệm.pH và ánh nắng mặt trời ủ tương thích (thường là 37oC).

Tổng quan liêu về phiên mã với dịch mã.Một mạch đối kháng gen (mạch đối nghĩa) - Sinh học phổ thông vn gọi là mạch gốc<4> - gồm các đêôxyribônuclêôtit, sẽ được RNA-pôlymêraza dùng làm khuôn, nhằm tổng thích hợp nên những ribônuclêôtit theo vẻ ngoài bổ sung. Trong quá trình này, chuỗi trình từ bỏ đêôxyribônuclêôtit được biến đổi thành chuỗi trình tự những ribônuclêôtit, ví dụ: A-T-G-X tạo nên U-A-X-G. Cho nên vì vậy gọi là phiên, chứ không phải là chép hoặc dịch.Chuỗi ribônuclêôtit bổ sung cho mã nơi bắt đầu vốn là mạch đối nghĩa, buộc phải trực tiếp sở hữu mã di truyền (bản mã phiên). Sau khi được tổng vừa lòng hợp xong, phiên bản mã phiên sẽ bóc khỏi mã gốc, thoát khỏi vùng nhân nhằm tRNA lời giải thành phiên bản dịch là chuỗi pôlypeptit.Ở tế bào nhân sơ (như vi khuẩn), quá trình phiên mã bao gồm 3 tiến trình sau, khi đang qua giai đoạn chuẩn chỉnh bị.

Chuẩn bị: Hệ enzym túa xoắn DNA (Tôpôizômêraza và Hêlicaza) gỡ xoắn và tách DNA khuôn ở vị trí có gen nên phiên. Tiếp nối phiên mã mới rất có thể tiến hành.

Khởi đầu – Enzim RNA-pôlymeraza bám vào đoạn bắt đầu ở vùng điều hòa của gen, lựa chọn mạch khuôn rồi ban đầu trượt dọc theo mạch này theo chiều 3’- 5’ để chuẩn bị tổng hòa hợp RNA.Kéo dài – RNA-pôlymeraza vừa trượt dọc trên mạch khuôn gene theo chiều 3’- 5’, vừa lắp các ribônuclêôtit tự do vào mạch khuôn theo hiệ tượng bổ sung, rồi áp dụng ATP nhằm gắn các ribônuclêôtit vừa được lắp bên trên mạch khuôn với nhau bằng liên kết phôtphođieste, tạo cho chuỗi pôlyribônuclêôtit mới theo hướng 5’-3’. Đoạn như thế nào trên gen đang phiên mã chấm dứt đóng xoắn lại ngay. Ở bước này, chuỗi pôlyribônuclêôtit được dài dần ra, nên được gọi là giai đoạn kéo dãn (elongation),<9> cũng là tiến trình lâu duy nhất trong tổng thể quá trình.Kết thúc – lúc RNA-pôlymeraza trượt tới tín hiệu ngừng trên ren thì giới hạn phiên mã và bóc khỏi gen, phân tử RNA vừa tạo thành được giải phóng, bên cạnh đó đoạn gene bị bóc tách "khép" lại rồi trở thành cấu tạo xoắn kép như trước.

Kết quả phiên mã. Vào hình, thuật ngữ "triplet" với "codon" đa số nghĩa là cỗ ba.

Vì sự "lắp ráp" các vật liệu là ribônuclêôtit thoải mái (A, U, G và X) vào mạch khuôn diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X, T-A với X-G), nên phiên bản phiên sẽ mang mã di truyền trực tiếp quy xác định trí mỗi amino acid theo đúng những bộ cha (codon) cơ mà nó có.

Phiên mã ở sinh đồ vật nhân thực và nhân sơ về cơ bản là giống nhau theo những giai đoạn vừa trình bày. Những điểm không giống nhau về phiên mã giữa nhân thực và nhân sơ cực kỳ nhiều, nhưng tóm tắt như sau.

• Phiên mã ngơi nghỉ nhân sơ nói chung, chỉ việc một loại enzym RNA-pôlymeraza xúc tác, của cả phiên ra mRNA xuất xắc tRNA hoặc rRNA. Mà lại ở nhân thực có rất nhiều loại enzim không giống nhau cùng tham gia: mỗi nhiều loại RNA (mRNA, tRNA và rRNA) khi phiên mã được xúc tác vị một nhiều loại RNA-pôlymeraza riêng.<2><4><5>

• Do vi khuẩn (nhân sơ) không tồn tại màng nhân, nên bạn dạng phiên mã mRNA ngay cả khi không được tổng hợp hoàn thành đã hoàn toàn có thể được có tác dụng khuôn dịch mã ngay, nghĩa là phiên mã và dịch mã coi như là rất có thể cùng lúc, vì thế phiên mã chấm dứt thì có thể dịch mã cũng hoàn tất.<1><2><4>

• Ngay sau khoản thời gian RNA được chế tác thành xong, thì sinh sống nhân sơ, RNA này được sử dụng ngay vào tế bào. Nhưng ở nhân thực, thì chuỗi pôlyribônuclêôtit mới chỉ là phân tử RNA sơ khai, cần qua quá trình chế biến, thì mới tạo thành mRNA trưởng thành, rồi mRNA trưởng thành và cứng cáp này đi qua lỗ bên trên màng nhân nhưng mà vào màng lưới nội chất để triển khai khuôn dịch mã. Trong quá trình này, phân tử mRNA sơ khai bắt buộc được giảm bỏ các intrôn (không bao gồm cođon), rồi nối những êxôn (có các cođon) còn sót lại với nhau. Quy trình này hotline là sản xuất hay cách xử trí RNA (RNA processing) tương đối phức tạp, không trình làng ở đây, nhưng trình bày chi tiết ở trang Phiên mã nhân thực (Eukaryotic transcription).

Phiên mã nhân thựcXử lý RNATổng đúng theo pôlypeptit

^ a b c Campbell và cộng sự: "Sinh học" - đơn vị xuất phiên bản Giáo dục, 2010.^ a b c Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - công ty xuất phiên bản Giáo dục, 1998^ “Transcription”.^ a b c d "Sinh học tập 12" - công ty xuất phiên bản Giáo dục, 2018.^ a b Philipps & Chilton: "Sinh học" - đơn vị xuất phiên bản Giáo dục, 2004.^ “Transcription in Prokaryotes”.^ “The Basics: In Vitro Transcription”.

Xem thêm: Tam Thức Bậc 2 - Lý Thuyết Dấu Của Tam Thức Bậc Hai

^ “In vitro Transcription” (PDF).^ https://www.merriam-webster.com/dictionary/elongation

Lấy từ bỏ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phiên_mã&oldid=66487837”