Tham nhũng là gì? Tham nhũng bao hàm những hành vi nào? các thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Khái niệm về tham nhũng


*
Mục lục bài viết

Tham nhũng là gì? những hành vi tham nhũng (Ảnh minh họa)

1. Tham nhũng là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 qui định Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành động của người dân có chức vụ, quyền lợi đã lợi dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đó vì chưng vụ lợi.

Trong đó:

- Người gồm chức vụ, quyền hạn là người do bửa nhiệm, do bầu cử, vày tuyển dụng, vị hợp đồng hoặc vì chưng một bề ngoài khác, bao gồm hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất quyết và có quyền lợi nhất định trong khi triển khai nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chăm nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân nhóm nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an vào cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân;

+ Người đại diện thay mặt phần vốn công ty nước trên doanh nghiệp;

+ tín đồ giữ chức danh, chức vụ cai quản trong doanh nghiệp, tổ chức;

+ những người dân khác được giao triển khai nhiệm vụ, công vụ với có quyền hạn trong khi triển khai nhiệm vụ, công vụ đó.

- Vụ lợi là việc người dân có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm mục tiêu đạt được công dụng vật hóa học hoặc tác dụng phi vật chất không thiết yếu đáng.

2. Các hành vi tham nhũng

- các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi trong cơ quan, tổ chức, solo vị quanh vùng nhà nước tiến hành bao gồm:

+ hà lạm tài sản;

+ Nhận ân hận lộ;

+ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm chiếm tài sản;

+ tận dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vị vụ lợi;

+ lân quyền trong những khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vày vụ lợi;

+ lợi dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ gây tác động đối với những người khác nhằm trục lợi;

+ giả mạo trong công tác làm việc vì vụ lợi;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết các bước của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì chưng vụ lợi;

+ lợi dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sử dụng trái phép tài sản công vì chưng vụ lợi;

+ Nhũng nhiễu vì chưng vụ lợi;

+ không thực hiện, triển khai không đúng hoặc không không hề thiếu nhiệm vụ, công vụ vày vụ lợi;

+ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vị vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, tầm nã tố, xét xử, thực hành án vày vụ lợi.

- các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài công ty nước do người dân có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

+ tham ô tài sản;

+ Nhận hối hận lộ;

+ Đưa ăn năn lộ, môi giới hối hận lộ nhằm giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vày vụ lợi.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Từ Tiếng Việt Lớp 6, Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt

- Cơ quan, tổ chức, đối chọi vị khu vực nhà nước bao gồm cơ quan công ty nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vị Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ với tổ chức, đơn vị khác vì Nhà nước thành lập, đầu tư chi tiêu cơ sở đồ chất, cung cấp phát tổng thể hoặc một phần kinh tổn phí hoạt động, bởi Nhà nước trực tiếp làm chủ hoặc tham gia quản lý nhằm giao hàng nhu cầu cách tân và phát triển chung, thiết yếu ở trong phòng nước và xã hội.

- Doanh nghiệp, tổ chức quanh vùng ngoài nhà nước là doanh nghiệp, tổ chức không ở trong trường đúng theo trên

(Điều 2, khoản 9, 10 Điều 3 phương tiện Phòng, phòng tham nhũng 2018; khoản 3 Điều 217 dụng cụ Doanh nghiệp 2020)