Câu hỏi :

Khi ghép n nguồn tích điện nối tiếp, từng nguồn tất cả suất điện cồn E cùng điện trở vào r thì suất điện rượu cồn và điện trở trong của cục nguồn là 


*