Ta có: $M_H_2=2,;,,M_H_2O=2+16=18;,,M_O_2=2.16=32;,,M_CO_2=12+16.2=44$

Khí nhẹ nhất là khí có khối lượng phân tử nhỏ dại nhất => H2

 


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong mọi oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, Na2O, PbO. Bao gồm bao nhiêu oxit làm phản ứng với hiđro ở nhiệt độ cao?


Cho 8 gam CuO chức năng với 1,12 lít khí H2ở nhiệt độ cao. Sau làm phản ứng thấy gồm m gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Khử hoàn toàn 8 gam một oxit của kim loại R (có hoá trị II) yêu cầu vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại R là:


Xét những phát biểu:

1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại sống thể lỏng.

Bạn đang xem: Khi nào nhẹ nhất trong các khí

2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần.

3. Hiđro là một trong những chất khí không màu, không mùi, ko vị.

4. Hiđro tan hết sức ít trong nước.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (Trang 131), Soạn Bài: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Số phát biểu đúng là:


Dẫn 7,84 lít khí H2 (đktc) qua một oxit nung nóng thu được 22,4 gam sắt kẽm kim loại M (phản ứng hoàn toàn). Kim loại M là


Dẫn V lít khí H2 (đktc) qua 16 gam oxit sắt FexOy, sau một thời hạn thu được 12,8 gam hóa học rắn X. Cực hiếm V là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.