Ta có: ${{M}_{{{H}_{2}}}}=2\,;\,\,{{M}_{{{H}_{2}}O}}=2+16=18;\,\,{{M}_{{{O}_{2}}}}=2.16=32;\,\,{{M}_{C{{O}_{2}}}}=12+16.2=44$

Khí nhẹ nhất là khí có khối lượng phân tử nhỏ nhất => H2

 


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, Na2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng với hiđro ở nhiệt độ cao?


Cho 8 gam CuO tác dụng với 1,12 lít khí H2ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn. Giá trị của m là


Khử hoàn toàn 8 gam một oxit của kim loại R (có hoá trị II) cần vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại R là:


Xét các phát biểu:

1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại ở thể lỏng.

Bạn đang xem: Khi nào nhẹ nhất trong các khí

2. Hiđro nhẹ hơn không khí 0,1 lần.

3. Hiđro là một chất khí không màu, không mùi, không vị.

4. Hiđro tan rất ít trong nước.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (Trang 131), Soạn Bài: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Số phát biểu đúng là:


Dẫn 7,84 lít khí H2 (đktc) qua một oxit nung nóng thu được 22,4 gam kim loại M (phản ứng hoàn toàn). Kim loại M là


Dẫn V lít khí H2 (đktc) qua 16 gam oxit sắt FexOy, sau một thời gian thu được 12,8 gam chất rắn X. Giá trị V là


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.