Câu hỏi: Lúc nói lực là đại lượng vectơ, vì

A. Lực có độ lớn, phương và chiều

B. Lực làm cho vật biến dạng

C. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc

D. Lực làm cho vật chuyển động

Đáp án A đúng.

Bạn đang xem: Khi nói lực là đại lượng vectơ bởi vì

Lúc nói lực là đại lượng vectơ, vì Lực có độ lớn, phương và chiều.

Lý do chọn đáp án A là vì:

Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động. Lúc véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có lực tác dụng lên vật. Các lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (tức là thay đổi véc tơ vận tốc tức thời) của một vật.

Ví dụ:

– Lực hút của nam châm lên tấm thép làm tăng véc tơ vận tốc tức thời của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh hơn.

– Lực của vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng, và trái lại, lực của quả bóng đập vào mặt vợt làm cho mặt vợt bị biến dạng.

Lực là một đại lượng vectơ được trình diễn bằng một mũi tên với:

Gốc là điểm đặt của hợp lực.

– Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực.

– Chiều dài trình bày độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Đại lượng vật lý có hướng là đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

Vectơ lực được kí hiệu là → F; cường độ của lực kí hiệu là F; ba yếu tố của lực là: điểm đặt, phương và chiều, độ lớn; kết quả của tác dụng của lực phụ thuộc vào các yếu tố này.

Người ta thường dễ dàng nhận thấy kết quả của việc tác dụng một lực làm thay đổi độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời (nhanh hơn hoặc chậm hơn) nhưng ít có khả năng nhận thấy tác động của việc thay đổi hướng của véc tơ vận tốc tức thời, chẳng hạn như:

Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

Trong quá trình ném vật nằm ngang, trọng lực P thay đổi hướng và độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.Lúc nói lực là đại lượng véctơ, bởi vì

Lúc nói lực là đại lượng véctơ, bởi vì -


Câu hỏi: Lúc nói lực là đại lượng vectơ, vì

A. Lực có độ lớn, phương và chiều

B. Lực làm cho vật biến dạng

C. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc

D. Lực làm cho vật chuyển động

Đáp án A đúng.

Lúc nói lực là đại lượng vectơ, vì Lực có độ lớn, phương và chiều.

Lý do chọn đáp án A là vì:

Lực là nguyên nhân gây ra sự thay đổi véc tơ vận tốc tức thời của chuyển động. Lúc véc tơ vận tốc tức thời của vật thay đổi, ta có thể kết luận rằng có lực tác dụng lên vật. Các lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động (tức là thay đổi véc tơ vận tốc tức thời) của một vật.

Ví dụ:

- Lực hút của nam châm lên tấm thép làm tăng véc tơ vận tốc tức thời của xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh hơn.

- Lực của vợt tác dụng vào quả bóng làm cho quả bóng bị biến dạng, và trái lại, lực của quả bóng đập vào mặt vợt làm cho mặt vợt bị biến dạng.

Lực là một đại lượng vectơ được trình diễn bằng một mũi tên với:

Gốc là điểm đặt của hợp lực.

- Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực.

- Chiều dài trình bày độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Đại lượng vật lý có hướng là đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

Vectơ lực được kí hiệu là → F; cường độ của lực kí hiệu là F; ba yếu tố của lực là: điểm đặt, phương và chiều, độ lớn; kết quả của tác dụng của lực phụ thuộc vào các yếu tố này.

Người ta thường dễ dàng nhận thấy kết quả của việc tác dụng một lực làm thay đổi độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời (nhanh hơn hoặc chậm hơn) nhưng ít có khả năng nhận thấy tác động của việc thay đổi hướng của véc tơ vận tốc tức thời, chẳng hạn như:

Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Câu C Bài 1 Toán 9, Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 9 Chọn Lọc

Trong quá trình ném vật nằm ngang, trọng lực P thay đổi hướng và độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời.