đem $1 mol N_2$ tương xứng có cân nặng $28g$.Thể tích $1 mol N_2$ ngơi nghỉ điều kiện chuẩn chỉnh $22,4$ lít.Suy ra khối lượng riêng bởi công thức $D=fracmV $Thể tích $1mol N_2$ sinh sống $-27,3^0C, 2atm$. Dùng bí quyết $V=fracnRTp $.Suy ra cân nặng riêng.Đáp số: ngơi nghỉ đktc: $D=1,25$ g/lít. Nghỉ ngơi $-27,3^0C, 2atm: D=2,778$ g/ lít.


Bạn đang xem: Khối lượng riêng của nito

*

*

Biết rằng cân nặng một nguyên tử oxi nặng cấp $15,842$ lần và khối lượng của nguyên tử cacbon nặng gấp $11,9059$ lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn $1/12$ cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng thì $H, O$ bao gồm nguyên tử khối là bao nhiêu?
*

nửa đường kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử $Fe$ theo thứ tự là $1,28mathop Alimits^0$ và $56$ g/mol. Tính cân nặng riêng của $Fe$. Biết rằng trong tinh thể, các tinh thể $Fe$ chiếm phần $74 \%$ thể tích còn sót lại là phần rỗng.
*

*

Cho cân nặng tuyệt đối của nguyên tử $C$ cùng $O$ thứu tự là $19,92. 10^-24$ gam cùng $26,56.10^-24$ gam. Tìm khối lượng mol của phân tử $O_2, CO_2, CO_3^2^-$
a) mang lại giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất về cân nặng nguyên tử của một nhiều loại đồng vị của $Mg$ là $4,48.10^-23 g$; của $Al$ là $4,82.10^-23 g$; của $Fe$ là $8,96.10^-23 g$.$(1)$ Tính khối lượng mol của $Mg$, ion $Al^3+$, ion $Fe^3+$.$(2)$ Tính số proton cùng nơtron trong hạt nhân nguyên tử của các đồng vị trên, biết số đồ vật tự của $Mg, Al, Fe$ tương xứng là $12, 13, 26$.b) Một thanh đồng cất $2$ mol $Cu$ trong những số ấy có hai đồng vị $ _29^63Cu (75 \%)$ và $_29^65Cu (25 \%)$. Hỏi thanh đồng nặng từng nào gam?


Xem thêm: Tư Duy Biện Luận Là Gì ? Tư Duy Phản Biện Là Gì Biện Luận Là Gì

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài xích Tập Tiêu BiểuBài tập tành Thi Đại học Khóa 01 năm 2012 - 2013Đề và giải đáp môn Hóa kỳ thi Đại học 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este 1-1 chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); vào đó, tất cả hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử
*