Kim nhiều loại M bội phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


M phản ứng với dung dịch HCl → loại D

M ko phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nguội → loại A và C

→ đáp án B đúng. Kim loại M là Zn

Phương trình phản ứng:

Zn + 2HCl $xrightarrow$ ZnCl2 + H2↑

Zn + Cu(NO3)2 $xrightarrow$ Zn(NO3)2 + Cu↓

Zn + 4HNO3 (đặc, nguội) $xrightarrow$Zn(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Kim loại m phản ứng được với dung dịch hcl

Nhận xét nào sau đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được thu xếp theo lắp thêm tự tăng mạnh tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) cho đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang lại thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, phần lớn thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thiết bị tự trong dãy gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim các loại đều công dụng được với dung dịch HCl mà lại không tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X tất cả hai muối và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhị muối vào X và hai sắt kẽm kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho láo lếu hợp có Fe với Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X (gồm hai muối) và hóa học rắn Y (gồm hai kim loại). Nhị muối vào X là


Kim một số loại M phản ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M làm phản ứng với Cl2, thu được muối hạt X. Cho M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. đến Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y thu được muối X. Kim loại M là


Cho khí teo (dư) lấn sân vào ống sứ nung lạnh đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Mang đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. đưa sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm các kim nhiều loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng tung của bọn chúng là:


Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ vật trên, từng mũi tên là một phản ứng, những chất X, Y thứu tự là hầu hết chất làm sao sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong thích hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau phản ứng nhận được 23,0 gam hóa học rắn cùng thể tích hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 cùng O2 phản bội ứng trọn vẹn với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm Mg với Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X có 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc tình vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc tình trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Ag bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) cùng dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Quý giá của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 13,6 gam muối bột khan. Tổng cân nặng các muối hạt trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Cực hiếm của m là


Cho V lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2 bội nghịch ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn có CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý giá của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy yêu cầu vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than nóng đỏ, nhận được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) tất cả CO, CO2 với H2. Cho toàn thể X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan cục bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Tỷ lệ thể tích khí co trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản nghịch ứng là


Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là sự hủy hoại kim nhiều loại hoặc kim loại tổng hợp do tính năng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quá trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong những số đó kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn mòn sắt kẽm kim loại là làm mòn hóa học tập và ăn mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong đó các electron của kim loại được gửi trực sau đó các chất trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim một số loại bị bào mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron di chuyển từ rất âm cho cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo quá trình sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào ly đựng dung dịch H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc thông liền với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hòa hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Tìm Bài Hát Với Lời " Tôi Trở Về Thăm Quê Sau 51 Năm Xa Cách


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.