Axit Nitric HNO3 là là trong những axit rất rất gần gũi mà các em học trong chương trình thcs và THPT, đấy là một axit cơ phiên bản và đặc biệt mà những em cần nắm vững kiến thức. 

Vậy HNO3 – axit nitric và các hợp chất muối nitrat tất cả những đặc thù hoá học tập và tính chất vật lý đặc thù gì, bài viết dưới đây bọn họ cùng tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học tập của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng hno3

Đang xem: Hno3 tính năng với kim loại

> đặc điểm hóa học tập của muối bột Nitrat – Hóa 11 bài 9

I. đặc thù vật lý của Axit Nitric

+ Axit nitric tinh khiết là hóa học lỏng, không màu, bốc khói mạnh trong bầu không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

+ Axit nitric kém bền. Ngay lập tức ở điều kiện thường, khi có ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này rã trong dung dịch axit làm dung dịch tất cả màu vàng.

+ Axit nitric chảy trong nước ở bất kỳ tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thông thường sẽ có loại HNO3 độ đậm đặc 68%, D=1,40 g/cm3

Về đặc điểm hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng với BazơTác dụng cùng với Oxit bazơTác dụng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng cùng với phi kim

Dưới đây, họ cùng tìm kiếm hiểu cụ thể về đặc điểm hoá học tập của axit nitric.

*

II. Tính chất hoá học tập của Axit Nitric

1. Axit Nitric biểu hiện tính axit

* HNO3 là 1 trong những axit mạnh (do HNO3 phân ly thành H+ và NO3-)

a) Axit Nitric làm quỳ tím đưa thành màu sắc đỏ.

b) Axit Nitric chức năng với oxit bazơ (trong kia kim loại đã đạt hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric tính năng với bazơ (trong kia kim loại đã chiếm hữu hóa trị cao nhất) → muối bột + H2O:

  HNO3 + NaOH

 HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

 HNO3 + KOH

 HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

 HNO3 + Mg(OH)2

 2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric tính năng với muối hạt (trong muối bột kim loại đã đạt hóa trị cao nhất) → muối new + axit mới:

  HNO3 + CaCO3

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric diễn đạt tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) yêu cầu tuỳ vào nồng độ của HNO3 và kỹ năng khử của chất tham gia rất có thể bị khử thành:

*

a) Axit Nitric tính năng với kim loại:

– HNO3 phản ứng với phần nhiều các kim đào thải Au và Pt → muối nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

 PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

– thành phầm khử của N+5 là tùy nằm trong vào độ táo bạo của kim loại và mật độ của dung dịch axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 đặc tác dụng với kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng chức năng với sắt kẽm kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,…) thì N bị khử xuống tới mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

 Ví dụ: HNO3 tác dụng cùng với kim loại

  HNO3 + Cu

 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

 • HNO3 + Fe

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 • HNO3 + Na

 8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu cho Fe hoặc tất cả hổn hợp Fe cùng Cu chức năng với dung dịch HNO3 mà sau phản ứng còn dư kim loại → trong hỗn hợp Fe nhận được chỉ ở dạng muối Fe2+. 

b) tính năng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

  HNO3 + C

 C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + S

 S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + P

 P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric công dụng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ cùng muối trong số ấy kim loại chưa tồn tại hóa trị cao nhất).

 4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

 4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

> lưu giữ ý:

Khí N2O là khí gây cười, khí vuiN2 không bảo trì sự sống, sự cháyKhí NO2 có gray clolor đỏNH4NO3 không hiện ra ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy có mùi khaiHNO3 đặc nguội thụ động (không phản nghịch ứng) với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

* Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11: Viết công thức electron và công thức cấu trúc của axit nitric. Cho biết thêm nguyên tố nitơ bao gồm hoá trị cùng số oxi hoá bằng bao nhiêu?

* giải mã Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11:

– Công thức electron của axit nitric:

*

– Công thức cấu trúc của axit nitric:

*

– yếu tố nitơ có hoá trị 4 với số oxi hoá +5.

* bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ? 

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ? 

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ? 

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ? 

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

* giải thuật Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

– Ta có những PTPƯ sau (cân bằng PTPƯ bằng cách thức Electron):

 a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

*

 b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

*

 c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

*

 d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

*

 e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

 f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

* bài 3 trang 45 SGK Hóa 11: Hãy đã cho thấy những tính chất hoá học tầm thường và khác biệt giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hoá học nhằm minh hoạ?

* Lời giải Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11:

 Những tính chất khác hoàn toàn giữa axit nitric và axit sunfuric

– Axit H2SO4 loãng tất cả tính axit, chỉ H2SO4 đặc mới gồm tính oxi hoá mạnh. Còn axit HNO3 dù là axit quánh hay loãng đều sở hữu tính oxi hoá táo bạo khi tác dụng với các chất bao gồm tính khử.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Kể Lại Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (7 Mẫu)

– Axit H2SO4 loãng không tính năng được với các kim nhiều loại đứng sau hiđro vào dãy vận động hoá học tập như axit HNO3.

sắt + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

 Những đặc thù chung của axit sunfuric cùng axit nitric:

+ cùng với axit H2SO4 loãng với HNO3 đều bao gồm tính axit dũng mạnh như:

– Đổi màu chất chỉ thị: Quỳ tím gửi thành màu sắc hồng

– công dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):