Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của bộ Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 27 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi các Thánh Tông Đồ và cộng sự của các ngài, được hình thành trong nửa cuối thế kỷ đầu tiên sau biến cố Chúa Giáng Sinh.

Bạn đang xem: Kinh thánh công giáo trọn bộ pdf

*
*

Mục lục Kinh Thánh Tân Ước

Nguyên văn theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.

01. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu02. Tin Mừng theo Thánh Mác-cô03. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an05. Sách Công Vụ Tông Đồ06. Thư gửi tín hữu Rô-ma07. Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô08. Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô09. Thư gửi tín hữu Ga-lát10. Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô11. Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê12. Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê13. Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca14. Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca15. Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê16. Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê17. Thư gửi ông Ti-tô18. Thư gửi ông Phi-lê-môn19. Thư gửi tín hữu Do-thái20. Thư của Thánh Gia-cô-bê21. Thư 1 của Thánh Phê-rô22. Thư 2 của Thánh Phê-rô23. Thư 1 của Thánh Gio-an24. Thư 2 của Thánh Gio-an25. Thư 3 của Thánh Gio-an26. Thư của Thánh Giu-đa27. Sách Khải Huyền

Nội Dung Kinh Thánh Tân Ước

Nội dung của Tân Ước nói về tình yêu của Thiên Chúa với con người, về việc Ngài thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu cùng lời hứa cứu độ được thực hiện một cách trọn vẹn qua cuộc đời Đức Giê-su Ki-tô. Tân Ước cũng cho chúng ta biết sự hình thành và phát triển bước đầu của Giáo Hội Công Giáo và những sự kiện được tiên báo về thời kỳ cuối cùng tới ngày Chúa quang lâm.

Xem thêm: Tải Game Lái Xe Ô Tô Mô Phỏng Lái Xe Ô Tô Như Thật Hay Nhất, Tải Game Dr

Bốn sách Tin Mừng nói riêng và Kinh Thánh Tân Ước nói chung đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Giáo Hội, là cơ sở hình thành, phát triển và hoàn thiện Đức Tin Công Giáo. Hãy đọc Tân Ước với tâm hồn rộng mở và trái tim mang tình yêu thương, để thấy được con đường đi, ánh sáng chân thật cho cuộc đời mỗi chúng ta.