Bài viết sau đây sẽ reviews công thức tính thể tích khối lập phương, phương pháp tính diện tích s hình lập phương, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật


Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là khối hình có toàn bộ 8 đỉnh cùng với 6 mặt đa số là hình vuông vắn bằng nhau, 12 cạnh bao gồm chiều dài bởi nhau.


Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc hình khối mặt thoi vuông.

Lưu ý:

Đường chéo cánh các mặt mặt của khối có độ dài bằng nhau.Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.6 mặt phẳng đối xứng bởi nhauCó 12 cạnh bằng nhau

Chúng ta bao gồm hình lập phương bao gồm độ dài những cạnh là a như sau:


Công thức tính diện tích s hình lập phương

Tính diện tích s toàn phần của hình lập phương

Stp=6.a²

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

Sxq = 4. A²

a: những cạnh của hình lập phương.

Ví dụ: Tính diện tích s của một hình lập phương bao gồm 6 cạnh đều có kích thước bằng nhau với chiều dài là 4cm.

Trả lời:

Gọi a là chiều dài các cạnh của hình lập phương.

Áp dụng theo công thức tính diện tích s hình lập phương, ta có:

Stp = 6a² = 6 x (4)² = 6 x 16 = 96 cm2

Sxq = 4a² = 4 x (4)² = 4 x 16 = 64 cm2

Công thức tính thể tích khối lập phương

*

Công thức tính độ nhiều năm đường chéo hình lập phương

*

Công thức tính độ lâu năm đường chéo cánh các mặt mặt của hình lập phương

*

Công thức tính chu vi hình lập phương

P= 12.a

Trong đó:

S là diện tích hình lập phương.V là thể tích khối lập phương.P là chu vi hình lập phươnga là độ dài các cạnh hình lập phương.D là đường chéo khối lập phương.d là đường chéo cánh các khía cạnh bên.

Bài toán về tính chất thể tích khối lập phương

Bài 1: 

Một hình lập phương A có diện tích s toàn phần là 384 cm². Hỏi hình lập phương đó có thể tích bao nhiêu?

Bài giải:


Diện tích một phương diện của hình lập phương là: 384 : 6 = 64 cm²

Độ dài cạnh của hình lập phương là 8cm vị 64 = 8 x 8.

Vậy, thể tích của hình lập phương là 8 x 8 x 8 = 5126 cm³

Bài 2: 

Diện tích đáy của một bể kính hình hộp chữ nhật là 250cm² với bể đang chứa nước. Hiểu được nếu cho một khối lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể (đáy trên khối lập phương bằng mặt nước) thì khối lập phương vừa vặn chìm trong nước . Hãy tính độ cao mực nước.

Giải:

Tổng thể tích của lượng nước gồm trong bể và thể tích khối lập phương là: 250 x 10 = 2500 cm³

Thể tích của khối lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000cm³

Thể tích lượng nước có trong bể là: 2500 – 1000 = 1500cm³

Chiều cao mực nước là: 1500 : 250 = 6cm

Ví dụ 3: Hình lập phương A bao gồm cạnh 4 cm. Hình lập phương B gồm cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A. Hỏi thể tích hình lập phương B gấp từng nào lần thể tích hình lập phương A.

Giải:

Cạnh hình lập phương B là:

4 × 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 × 8 × 8 = 512 (cm³)

Thể tích hình lập phương A là:

4 × 4 × 4 = 64 (cm³)

Ta gồm 512 ÷ 64 = 8. Vậy : Thể tích hình lập phương B vội vàng 8 lần thể tích hình lập phương A.

Ví dụ tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương

Ví dụ 1: người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng mẫu mã lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích s phần bìa dùng để gia công hộp.

Giải:

Vì không có nắp đậy nên chỉ gồm 5 mặt. Vậy diện tích phần bìa dùng để gia công hộp là:

Diện tích một khía cạnh của hộp là:

2,5 × 2, 5 = 6,25 (dm2)

Diện tích bìa cần dùng để gia công hộp là:

6,25 × 5 = 31,25 (dm2)


Đáp số: 31,25dm2.

Ví dụ 2: Có nhị hình lập phương, diện tích s toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm², diện tích s toàn phần của hình lập phương vật dụng hai là 54 cm². Hỏi:

a, diện tích s toàn phần của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần diện tích s toàn phần hình lập phương vật dụng hai?

b, Cạnh của hình lập phương đầu tiên gấp mấy lần cạnh của hình lập phương sản phẩm hai?

Giải:

a, diện tích s toàn phần của hình lập phương đầu tiên gấp diện tích toàn phần hình lập phương sản phẩm hai số lần là:

486 : 54 = 9 (lần)

b, diện tích s một phương diện của hình lập phương đầu tiên là:

486 : 6 = 81 (cm2)

Vì 81 = 9 x 9 buộc phải cạnh của hình lập phương trước tiên là 9cm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương sản phẩm hai là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 3cm

Cạnh của hình lập phương đầu tiên gấp cạnh của hình lập phương máy hai tần số là:

9 : 3 = 3 (lần)

Đáp số: a) 9 lần

b) 3 lần

Ví dụ 2: 1 căn phòng ngoài mặt lập phương có độ dài cạnh là 7m. Tín đồ ta mong mỏi quét vôi xà nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 phương diện tường tất cả 2 lối đi ra vào mỗi cửa bao gồm chiều lâu năm 1,6m với chiều rộng 2,2m cùng 4 cửa ngõ sổ, từng cửa có chiều dài 1,2m cùng rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi 1 mét vuông hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi hộ gia đình đó không còn bao nhiêu?

Giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

4 x 7 x 7 = 196 (m2)

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

7 x 7 = 49 (m2)

Diện tích một cửa ra vào là:

1,6 x 2,2 = 3,52 (m2)

Diện tích một hành lang cửa số là:

1,2 x 1,5 = 1,8 (m2)

Diện tích đề nghị sơn (chưa tính các cửa) là:

196 + 49 = 245 (m2)

Diện tích thực tiễn cần sơn là:

245 – 3,52 x 2 – 1,8 x 4 = 230,76 (m2)

Số tiền mướn quét vôi là:

230,76 x 1500 = 346140 (đồng)

Đáp số: 346140 đồng


Mong rằng bài viết này đang giúp chúng ta biết thêm kiến thức và kỹ năng về hình lập phương. Bookmark bài viết và mở ra khi bạn cần nhé.

Xem thêm: Xem Bói Kiếp Trước Tôi Là Ai ? 11 Mối Nhân Duyên Từ Đời Người

Ngoài diện tích s của hình lập phương, thể tích hình lập phương, các bạn có thể tham khảo thêm về các công thức tính diện tích, thể tích của những hình khác như hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, khối lăng trụ...