Mệnh đề phía bên trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10 cùng để học xuất sắc toán 10 những em cần nắm rõ kiến thức tức thì từ bài học kinh nghiệm đầu tiên. Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ cùng thầy giữ Huy Thưởng (giáo viên môn Toán tại hệ thống Giáo dục hsnovini.com) ôn lại con kiến thức.

Bạn đang xem: Lấy ví dụ về mệnh đề chứa biến

Mục lục

I. Mệnh đề1. Quan niệm mệnh đề2, bao phủ định của một mệnh đề3, Mệnh đề kéo theo4. Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương

II. Mệnh đề cất biến1. Mệnh đề đựng biến2. Kí hiệu với mọi, tồn tại3. Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề tất cả chứa mọi

I. Mệnh đề 

1, quan niệm mệnh đề 

Định nghĩa: Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.

Chú ý: những câu nghi ngờ và cảm thán thường không phải là mệnh đề. Một mệnh đề tất yêu vừa đúng vừa sai

Ví dụ: 

*

2, lấp định của một mệnh đề

Cho mệnh đề P, mệnh đề không phải P được hotline là mệnh đề tủ định của P.

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*
3, Mệnh đề kéo theo 

Mệnh đề tất cả dạng: “Nếu phường thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo.

Kí hiệu: 

*

Ví dụ: 

*

Vậy bao giờ mệnh đề này là đúng, mệnh đề cơ là sai? Để phân biệt tính phải trái của mệnh đề ta gồm bảng sau:

*

Chú ý:

*

Điều kiện đầy đủ là khi phường xảy ra thì chắc hẳn rằng có Q. Điều kiện cần là lúc Q xẩy ra thì không chắc p xảy ra.

4. Mệnh đề đảo – nhì mệnh đề tương đương

a, Mệnh đề đảo

Cho mệnh đề kéo theo phường ⇒ Q

Mệnh đề Q ⇒ p được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề phường ⇒ Q

P ⇒ Q: “Nếu phường thì Q” thì mệnh đề hòn đảo là Q ⇒ P: “Nếu Q thì P”

Ví dụ: 

P: “Tứ giác là hình bình hành”

Q: “Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”

b, hai mệnh đề tương đương

Cho hai mệnh đề p và Q. Mệnh đề tất cả dạng “P nếu còn chỉ nếu Q” hoặc “P khi còn chỉ khi Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề tương đương. 

Kí hiệu: phường ⟺ Q

Cách xét đúng sai của hai mệnh đề: 

*

Ví dụ: 

*

Chú ý: 

*

II. Mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề đựng biến

Xét câu “n phân tách hết đến 3”

n=1 ⇒ “1 phân tách hết mang đến 3” là mệnh đề sai

n=9 ⇒ “9 phân tách hết mang đến 3” là mệnh đề đúng

Những câu xác minh mang tính chất đúng sai dựa vào vào thay đổi được gọi là mệnh đề đựng biến.

Xem thêm: Cách Tìm Tiệm Cận Xiên Của Hàm Số, 3 Đường Tiệm Cận Đứng, Ngang Và Xiên

Ví dụ:

*

2. Kí hiệu cùng với mọi, tồn tại 

a. Kí hiệu cùng với mọi

Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x thuộc X

Khẳng định: “Với hồ hết x trực thuộc X, P(x) đúng” tuyệt “P(x) đúng với mọi x nằm trong X” là 1 trong mệnh đề

Kí hiệu: 

*
 Ví dụ: 
*

Xét tính đúng sai:

*

b. Kí hiệu tồn tại

Cho mệnh đề chứa vươn lên là P(x) cùng với x nằm trong X

Khẳng định: “Tồn tại x nằm trong X, P(x) đúng” là 1 trong những mệnh đề

Kí hiệu:

*

Ví dụ: 

*

Xét tính đúng sai: 

*

3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề bao gồm chứa mọi

Cho mệnh đề chứa đổi mới P(x) với x ở trong X

*

Ví dụ: 

Hy vọng với bài viết kèm video giảng dạy của thầy lưu Huy Thưởng về mệnh đề và mệnh đề chứa biến để giúp ích cho các em trong quá trình nhập môn đại số 10.