Liên kết sinh ra giữa 2 nguyên tử phi kim như là nhau là link cộng hóa trị ko phân cực.


Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của trang bị chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học đôi khi được hotline là "khoa học trung tâm" vị nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như đồ vật lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp cho trung học phổ thông, năm thứ nhất nên tất cả nhiều bằng hữu mới tới từ những khu vực xa hơn do ngôi trường bắt đầu lại mỗi một khi lại xa nhà mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một trái đất mới to lớn và nhiều điều thú vị, một trang mới đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã sút giá