*
*
*
*
*
*
*
*

Theo quy tắc chén tử thì nguyên tử của yếu tố X bao gồm khuynh hướng links với những nguyên tử khác nhằm đạt được cấu hình electron chắc chắn của những khí hi hữu với a electron ở lớp bên ngoài cùng. Quý hiếm của a


Cho các nguyên tố R (Z = 8), X (Z = 9) cùng Y (Z = 16). Những ion được tạo thành từ nguyên tử các nguyên tố trên là


Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p64s2, của nguyên tử Y là 1s22s22p5. Hợp hóa học tạo thành thân X với Y là


Nguyên tố X thuộc team IIA, chu kỳ 2 còn nguyên tố Y thuộc đội VIIA, chu kỳ luân hồi 3 vào bảng khối hệ thống tuần hoàn. Bí quyết của hợp hóa học giữa X cùng Y là:


Chất nào sau đây chứa links ion? (Cho quý giá độ âm điện của những nguyên tố như sau: N = 3,04; C = 2,55; H = 2,20; K = 0,82 ; Cl = 3,16)


Muối ăn là hợp hóa học rất quan trọng đối với nhỏ người. Liên kết hóa học tập trong tinh thể muối ăn thuộc loại links nào?


Một hợp hóa học ion tất cả công thức X2Y. Nhị nguyên tố X, Y thuộc nhị chu kì cận kề nhau trong bảng tuần hoàn. X thuộc team IA hoặc IIA. Y nằm trong VIA hoặc VIIA. Biết tổng thể electron vào X2Y là 30. X2Y là


Tổng số hạt trong nguyên tử M với nguyên tử X bằng 86, trong số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 26 hạt. Số khối của X lớn hơn của M là 12. Tổng số hạt trong nguyên tử X nhiều hơn nữa trong nguyên tử M là 18 hạt.

Bạn đang xem: Liên kết ion là liên kết được tạo thành

Cho những phát biểu sau:

(1) M là kim loại.

(2) M cùng với X chế tạo với nhau liên kết cộng hóa trị.

(3) X thuộc team VIIA.

(4) X có độ âm điện lớn nhất trong những nguyên tố của bảng tuần hoàn.

Xem thêm: Bã I Cãºng TấT Niãªn 30 TếT Tã¢N Sá»­U Theo VäƒN KhấN TấT Niãªn Cổ TruyềN

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.